Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 december 2009

Svenskarna väljer kvalitetsvin

Ny forskning från Internationella Handelshögskolan i Jönköping visar att svenska konsumenter känner igen kvalitet i vin och köper mer av de viner som har högre kvalitet. Vidare finner man att landet vinet kommer ifrån har stor betydelse, att man är mindre känslig för prishöjningar i de högre prissegmenten och att man ratar de ekologiska vinerna.

Forskningsprojektet har syftat till att utröna vilka faktorer som inverkar på svenska vinkonsumenters beteende. Att svenska konsumenter faktiskt känner igen kvalitet menar forskarna är både överraskande och roligt. Ekonomie doktor Tobias Dahlström, en av de ansvariga forskarna, säger ”Detta är goda nyheter för vinimportörer med bra viner i portföljen, och inte minst för Systembolaget som tycks få utdelning på sitt arbete med att höja kvalitén i sortimentet”.

Forskningen visar att vinkonsumenterna tar stort intryck av de recensioner som skrivs i dagspress och att detta avspeglas i deras konsumtion. Betyget som sådant ger dock ingen signifikant effekt utan endast omnämnandet i sig. Konsumenterna lägger även stor vikt vid vinets ursprungsland. Det är länderna från nya världen, till exempel Sydafrika och Australien, som säljer relativt bättre medan klassiska vinländer som Frankrike får se sig omsprungna.

Att konsumenterna är mindre känsliga för prishöjningar i höga prisintervall menar forskarna kan vara en effekt av att det finns färre likartade viner ju högre priset blir. Erik Åsberg, doktorand, säger att ”Viner i de lägre prissegmenten liknar ofta varandra i större utsträckning. Vill man ha ett unikt vin får man gå upp i prisklass och då är man troligen beredd att betala mer för just den upplevelsen.”

Viner som är ekologiska och märkta med Krav, säljer mindre än andra viner, även om kvaliteten och priset är identiska. Denna något överraskande effekt misstänker forskarna, bland annat, kan ha att göra med en skepsis som baseras på tidiga exempel av ekologiska viner med låg kvalitet.

Forskningen, som bedrivs vid nationalekonomiska institutionen, baseras på försäljningssiffror från Systembolaget 2007. Ansvariga för projektet är Tobias Dahlström, Ek.dr. samt Erik Åsberg, doktorand.

Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Internationella Handelshögskolan erbjuder internationella utbildningar inom ekonomi och juridik. Forskningen fokuserar på entreprenörskap och näringslivsförnyelse i en genuint internationellt inriktad verksamhet. Internationella Handelshögskolan har cirka 2 300 registrerade studenter, ca 240 anställda och omsätter ca 180 mnkr. För mer information besök www.ihh.hj.se.

Kontaktinformation
Kontaktuppgifter:
Erik Åsberg
E-post: Erik.Asberg@ihh.hj.se
Telefon: 0736-802436, 036-101767

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera