Artikel från Lunds universitet
3 december 2009

Hemicellulosa – från förorening till värdefull råvara

Hemicellulosa finns idag som en förorening i flera avfalls- och avloppsströmmar i skogs- och lantbruksindustrin. Men den kan separeras ut och ge upphov framtidens plaster. Avfallet kan ge intäkter och bidra till en minskning av de fossila produkterna som ligger bakom den globala uppvärmningen.

Tobias Persson från LTH, Lunds Tekniska Högskola, disputerar på fredag på en avhandling där han för fram dessa resonemang. Hans avhandling heter ”Extraction and Isolation of Hemicelluloses from Agricultural and Forestry Waste Streams” och läggs fram I ämnet kemiteknik. Disputationen sker kl 13.15 i hörsal K:B på Kemicentrum.

Hemicellulosan är en sockermolekyl som finns i restprodukter från jordbruks- och skogsindustrin. I framtiden kan den användas för att ersätta dagens oljebaserade plaster. Tobias Persson har behandlat halm och kornskal, som till en tredjedel består av hemicellulosa, med vattenånga vid höga temperaturer. Det ger en brun klibbig massa som han sedan kan separera till en vätska och en fast del. Den fasta delen kan användas till bioetanol eller elektricitet medan vätskan med sin hemicellulosa kan användas i livsmedelsförpackningar, som kosttillskott eller eventuellt i framtida plaster.

Med ett membran, ett filter med mycket små porer, har han studerat hur vätskan kan renas till hög koncentration av hemicellulosa. De produkter man sedan kan göra av hemicellulosan är nedbrytbara och kan därför ingå i ett förnybart kretslopp.

En annan aspekt är att det idag finns hemicellulosa i det avloppsvatten som lämnar de fabriker som tillverkar tidningspapper och masonitskivor. Denna kan utvinnas med Tobias metod så att vattnet kan renas och hemicellulosan återvinnas. Det minskar vattenförbrukningen och ger en ny inkomstkälla som åtminstone bör kunna finansiera vattenreningen.

– Det vi idag ser som avfall utan värde kan alltså i framtiden vara en viktig resurs för att minska den globala uppvärmningen, menar Tobias Persson.

Kontaktinformation
Tobias Persson kan nås på telefon 046-222 82 96 eller e-post:
tobias.persson@chemeng.lth.se.
Hans handledare är Ann-Sofi Jönssson och Guido Zacchi.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera