Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 november 2009

Fel yrke påverkar hälsa och arbetsutveckling

Mer än var fjärde person med tillsvidareanställning och hälften av alla med tillfälliga kontrakt tycker att de har fel yrke. Detta får konsekvenser för individens hälsa, lärande och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Det visar en doktorsavhandling i psykologi av Sara Göransson vid Stockholms universitet.

Enligt avhandlingen upplever en stor grupp individer att de har fel yrke.

– Konsekvenserna för hälsa och välbefinnande är tydliga: personer som upplever sig vara på fel plats har fler symptom på ohälsa och de rapporterar också sämre lärande och utvecklingsmöjligheter i arbetet, ett mindre inflytande samt lägre stöd från överordnade, säger Sara Göransson.

Avhandlingen visar att en stor grupp individer i arbetslivet har arbeten som påverkar hälsan negativt på olika sätt. Förutom den risk detta innebär för individens egen hälsa och utveckling tyder resultaten på att det också får konsekvenser för organisationens utveckling och hållbarhet.

– Individer som ser en negativ inverkan på hälsan från arbetet ger mindre tillbaka till organisationen på olika sätt, och vill inte heller vara kvar om de kan välja. Här finns en oanvänd potential för företagen, menar Sara Göransson.

Att individer mår dåligt av arbetet kan ha olika orsaker, som att arbetet är fysiskt tungt, monotont, stressigt etc.

– Företag och organisationer har stor makt i att ta ett större ansvar och bidra till en mer hållbar utveckling för både individer och organisationer, genom att exempelvis genomföra förändringar med omsorg. Min avhandling visar att medarbetare på ett sjukhus där man fått vara mer delaktig i en förändring mådde bättre och hade mer positiva attityder till sin arbetsgivare än medarbetare på ett sjukhus där förändringen genomförts utan delaktighet från medarbetarna, berättar Sara Göransson.

Avhandlingens titel: “Seeking Individual Health and Organizational Sustainability: The Implications of Change and Mobility”.

Avhandlingen finns att ladda ned som pdf på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-31123

Kontaktinformation
Ytterligare information
Sara Göransson, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 070-540 33 44, e-post sagn@psychology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera