Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2009

Magmassage effektivt mot besvär med trög mage

Att massera magen vid förstoppning ger oftare god effekt än behandling med laxermedel, som idag rekommenderas i första hand. Det visar Kristina Lämås i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 4 december.

Magmassage har visat sig vara effektivt när det gäller att minska besvär i samband med trög mage. Deltagarna i Kristina Lämås studie rapporterar mindre besvär av trög mage och magsmärtor efter åtta veckors magmassage, jämfört med en kontrollgrupp. De får också tömma tarmen oftare och livskvaliteten ökar.

Magmassage är en mjuk massage där både händer och mage masseras 15 minuter dagligen av en massageterapeut. Effekten märks först efter någon vecka och ökar successivt under studiens gång. Att få magmassage beskrivs påverka hela personen.

Från att tidigare talat om sin tröga mage på ett fientligt sätt och något som skulle bekämpas beskriver deltagarna magen efter magmassageperioden i mjukare ordalag och relationen till magen kännetecknas av samarbete istället för kamp.

Deltagarna upplever förbättrad tarmfunktion, ökad kroppsmedvetenhet, förändrad sinnestämning och beröringen väcker positiva minnen från tidigare i livet. Besvär i samband med trög mage minskar efter magmassage, men deltagarna beskriver att om massagebehandlingen upphör försämras tarmfunktionen igen.

I likhet med många andra behandlingar passar inte magmassage alla. Alla är inte bekväma med att få massage. Särskilt känsligt kan det vara med massage på magen, då den är en intim del av kroppen. Studien visar också att cirka 40 % av deltagarna får god effekt av behandlingen. Detta kan jämföras med laxermedel som till exempel Lactulos®, där 30 % antas få god effekt. Därför bör val av behandling utgå från den enskildes behov och önskningar.

Till skillnad från laxermedel som ofta medför biverkningar i form av uppkördhet, gaser och magkramper visar Kristina Lämås studier att magmassage är en behaglig behandling. En hälsoekonomisk analys visar att magmassage är kostnadseffektivt då behandlingen givit god effekt.

Fredag 4 december försvarar Kristina Lämås, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Magmassage vid förstoppning – upplevelser, effekter och kostnadseffektivitet.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Inger Ekman, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Salgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-27014

Kontaktinformation
Kristina Lämås är doktorand vid Inst. för omvårdnad, Umeå universitet, och anställd vid Medicinkliniken, Norrlands universitetssjukhus. Hon nås på telefon 090-786 91 21 eller e-post kristina.lamas@nurs.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera