Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2009

Effektiv marksaneringen kräver god kunskap om jorden

Förorenad mark är ett växande problem för samhället och i dag finns det över 80 000 förorenade områden i landet. Ofta finns det flera giftiga ämnen på samma plats. Forskarna Zandra Arwidsson och Kristin Elgh-Dalgren vid Örebro universitet har förbättrat metoderna att sanera jord både från organiska föroreningar och giftiga metaller. Forskningen har skett i nära samarbete med miljöföretaget Sakab i Kumla, som bland annat arbetar med just marksanering.

– Det går att sanera mark som är förorenad med flera olika ämnen, med det krävs att man har god kunskap om jorden, säger Kristin Elgh-Dalgren, som liksom Zandra Arwidsson nyligen har presenterat sina resultat i en doktorsavhandling i miljövetenskap.

Zandra Arwidssons och Kristin Elgh-Dalgrens studier är exempel på verksamhetsnära forskning, och flera av deras resultat har redan fått användning i praktiken.

– Marksanering kostar innebär i dag en stor kostnad för samhället, och därför finns det behov av nya, billigare och mer effektiva metoder, säger Zandra Arwidsson.

Hon har undersökt hur man kan förbättra saneringen av jord som innehåller tungmetaller, medan Kristin Elgh-Dalgren har fokuserat på jordar som innehåller flera olika föroreningar samtidigt.

När det gäller metallsanering finns det två huvudalternativ. Antingen fixerar man metallen i jorden i en svårlöslig form, eller så gör man den vattenlöslig så att den kan tvättas bort. Men eftersom metaller reagerar på olika sätt är det nödvändigt att ha kunskap om deras egenskaper, för att kunna välja rätt strategi.

– När det är god tillgång på syre till exempel dominerar den giftigaste formen av krom, medan halvmetallen arsenik reagerar tvärtom och blir giftigast under syrefattiga förhållanden, berättar Zandra Arwidsson.

Även organiska föroreningar kan tvättas bort, men det är också möjligt att tillsätta mikroorganismer som bryter ner dem till koldioxid och vatten.

– Men om man ska använda biologisk sanering måste man känna till alla föroreningarna i jorden, eftersom den också kan påverka metaller och leda till oönskade effekter, säger Kristin Elgh-Dalgren

– Det finns inga genvägar. Man måste titta på varje enskild plats och kanske göra laboratorietester. Annars kan vi skapa större problem än i dag.

Därför är det viktigt att göra toxicitetstester, som visar hur giftig jorden är, även efter sanering. För Örebroforskningen har visat att även om den totala mängden giftiga ämnen minskar genom saneringen, kan giftigheten öka genom att vissa ämnen som tidigare varit hårt bundna i marken blivit mer lättillgängliga för levande organismer.

Kontaktinformation
Zandra Arwidsson: 070-2872300, 019-305184
Kristin Elgh-Dalgren: 073-638 03 90

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera