Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2009

Mer stöd behövs efter misslyckad fertilitetsbehandling

Infertilitet och att genomgå behandling med provrörsbefruktning kan vara förenat med depression. I sin avhandling visar barnmorskan Helena Volgsten att trettio procent av de kvinnor och tio procent av de män som genomgick provrörsbefruktning hade depression och/eller ångestsyndrom i samband med behandling. Avhandlingen försvaras den 27 november vid Uppsala universitet.

Undersökningen som ligger till grund för avhandlingen genomfördes på Reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala där drygt 800 kvinnor och män deltog. Helena Volgsten visar i sin avhandling att kvinnor som lämnar ett negativt graviditetstest efter genomförd provrörsbefruktning (IVF – in vitro fertilisering) och kvinnor som tidigare varit med om missfall löper ökad risk att drabbas av depression. Även fetma är en riskfaktor för depression i samband med IVF. För män var oförklarad infertilitetsorsak den enda riskfaktorn för depression.

Av intervjuer som genomfördes med ett mindre antal kvinnor och män tre år efter att de genomgått misslyckad IVF framgick att män och kvinnor hanterade sin sorg över barnlösheten på olika sätt. Kvinnorna uttryckte sorg och symtom som kan förekomma vid depression. Männen intog en stöttande roll och uttalade inte sorg. Både män och kvinnor saknade stöd och råd om hur de skulle bearbeta sin sorg. De flesta män och kvinnor hade inte bearbetat barnlösheten, vilket indikerade att sorgeprocessen var obearbetad, tre år efter avslutad IVF behandling.

I intervjustudien framkom betydelsen av kontinuitet samt avslutande samtal efter IVF och vikten av att informera om orsaken till barnlösheten. Det framkom också att det är viktigt att erbjuda stöd och råd redan i ett tidigt skede av IVF om de emotionella reaktioner och den sorgeprocess som kan uppstå efter att ha genomgått misslyckad IVF behandling.

– Avhandlingsarbetet har visat behov på ökad kunskap och förståelse om risk och sårbarhetsfaktorer för depression i samband med infertilitet och misslyckad IVF-behandling.
En psykiatrisk anamnes inför IVF behandling bör ingå med frågor om pågående symtom samt om tidigare depression, för att identifiera individer med risk att utveckla depression och för att erbjuda evidensbaserad behandling, menar Helena Volgsten.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Helena Volgsten, tel: 018-6115787
e-post: helena.volgsten@kbh.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera