Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2009

Så fungerar samtal under ett gisslandrama

En ny avhandling från Umeå universitet handlar om kommunikation i extrema situationer. Exemplet är ockupationen av Västtyska ambassaden 1975 och de telefonsamtal som fördes mellan anhöriga till gisslan, den svenske justitieministern, en tysk ambassadtjänsteman och en av ockupanterna.

Hur fungerar egentligen en social situation när både aktörernas och andras liv är hotade? Många minns den 24 april 1975 då sex medlemmar ur Röda armé-fraktionen ockuperade och sprängde den västtyska ambassaden i Stockholm. Samtalsforskaren Gregor von der Heiden har analyserat de telefonsamtal som fördes med en av ockupanterna. Utifrån det drar han slutsatser om vad som krävs av kommunikationen i ett känsligt läge där parternas intressen är oförenliga.

I avhandlingen framgår hur samtal i kris präglas av rädslan för att situationen ska spåra ur och att man inte kan förutse reaktionerna hos samtalspartnern. Trycket att handla är stort och det finns kännbara risker. Lägets allvar tvingar deltagarna till exceptionella kommunikativa prestationer.

– Kriser är ytterlighetssituationer i människans liv och i sådana situationer tycks vardagliga självklarheter vara ifrågasatta, säger Gregor von der Heiden. Samtal som förs under en kris kräver yttersta koncentration och sinnesnärvaro.

Gregor von der Heiden har i sin studie rekonstruerat de kommunikativa processer som ägde rum vid ambassadockupationen. Samtalspartnerna hade starkt motstridiga intressen och motiv, men byggde trots det upp en gemensam verklighetsbild genom sitt kommunikativa agerande. Interagerandet mellan två av huvudaktörerna i de första stadierna av krisen kan till och med karaktäriseras som en koalition. Varför behålls den inte, och varför eskalerar situationen?

Lördagen den 21 november försvarar Gregor von der Heiden, institutionen för språkstudier, Umeå universitet, sin avhandling i tyska med titeln ”Gespräche in einer Krise. Analyse von Telefonaten mit einem RAF-Mitglied während der Okkupation der westdeutschen Botschaft in Stockholm 1975”. Disputationen äger rum kl. 10.00 i Hörsal F, Humanisthuset.
Fakultetsopponent är professor Liisa Tiittula, Institutionen för språk och översättningsvetenskap, Tammerfors universitet.

Gregor von der Heiden är född och uppvuxen i Düsseldorf men sedan 2004 verksam vid Umeå universitet.

Kontaktinformation
För ytterligare information eller intervju, kontakta gärna Gregor von der Heiden, tel 090-786 63 13 eller e-post gregor.vonderheiden@tyska.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera