Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2009

Ensamhet hos äldre européer

Forskare vid Hälsohögskolan i Jönköping har tillsammans med en forskarkollega vid Temple University i Philadelphia skrivit en artikel om ensamhet hos äldre européer. Artikeln kommer att publiceras i decembernumret av European Journal of Ageing.

I artikeln används en likalydande fråga om upplevd ensamhet i den internationella SHARE- undersökningen 2004-2006, för att belysa hur vanlig ensamhet är hos äldre (65+) och orsakerna till ensamhet. Författarna definierar ensamhet som att man upplever den oftast eller nästan hela tiden (most of the time, almost all of the time).

Syftet med undersökningen är att klarlägga hur mycket av upplevd ensamhet som beror på individuella faktorer som hälsa och gemenskap i boendet och hur mycket som möjligen förklaras av landsspecifika faktorer. Det är sedan tidigare känt att ohälsa och ensamboende var för sig bidrar till att man känner sig ensam. Men, därutöver tycks det finnas en kulturfaktor, dvs. att ensamheten varierar länderna emellan oberoende av hälsan och hur man bor.

Det mest slående är att den genomsnittliga ensamheten är så mycket högre i Sydeuropa än i Mellan- och Nordeuropa, med de lägsta talen i Danmark och Sverige och mycket högre ensamhet i Spanien, Italien och – högst – Grekland. Även när man jämför äldre med samma boendesituation (ensam, bara med partner, andra konstellationer) och samma hälsa är ensamheten betydligt högre i Sydeuropa. Undantaget är äldre som bara bor med sin partner, där det är ungefär lika ovanligt i alla länder att känna sig ensam (ca. 4 %). De gifta som ändå känner sig ensamma är ganska ofta i den situationen att de har en partner som behöver hjälp-omsorg – fallet för 5-10 % av gifta äldre – vilket ofta tycks medföra ensamhetsupplevelser i alla länder.

Forskarna bakom artikeln är Gerdt Sundström, Eleonor Fransson, Bo Malmberg och Adam Davey, de tre första vid Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping och Adam Davey vid Temple University, Philadelphia. Eleonor Fransson vistas f.n. vid London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Artikeln ”Loneliness among older Europeans” som publiceras i decembernumret av European Journal of Ageing, kan också läsas på SpringerLink för den som har tillgång till den.

Kontaktinformation
Professor Gerdt Sundström
E-post: gerdt.sundstrom@hhj.hj.se
Tfn: 036-10 13 17

Professor Bo Malmberg
E-post: bo.malmberg@hhj.hj.se
Tfn: 036-10 13 16

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera