Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 november 2009

Dagbok får ungdomar att motionera mera

Barn och ungdomar motionerar allt mindre och det kan i vuxen ålder leda till hälsoproblem. Idrottsforskaren Jenny Isberg vid Örebro universitet har därför utarbetat förslag på hur idrottslärarna ska kunna motivera sina elever att bli mer fysiskt aktiva. – Det handlar om att hjälpa ungdomar att hitta sin egen väg till att vilja utöva fysisk aktivitet, säger hon.

Dagens rekommendationer säger att barn och ungdomar bör utöva åtminstone 60 minuters fysisk aktivitet per dag, men Jenny Isbergs råd är att är börja försiktigt och sätta upp ett mål på minst 20 minuter två gånger i veckan utanför idrottslektionerna.

Den metod hon förespråkar är att låta ungdomarna skriva ner hur mycket de motionerar i en träningsdagbok. I träningsdagboken ska de sedan få feedback från sin lärare, och det har enligt Jenny Isbergs undersökning visat sig ge goda resultat. Boken tillsammans med lärarens engagemang har verkligen motiverat elever som varit inaktiva att börja motionera.

– Det har visat sig vara viktigt att läraren tar sig tid att gå igenom dagboken och ge kommentarer på den utförda aktiviteten. Eleverna känner sig sedda och betydelsefulla genom lärarens uppmärksamhet.

Däremot har träningsdagboken inte gjort någon skillnad för de ungdomar som redan är aktiva inom någon föreningssport, eftersom de redan satsar allt på sin specifika idrott och fortsätter sin träning som tidigare. Därför har lärarna uppfattat att denna grupp inte behöver några särskilda åtgärder – något som visat sig vara ett misstag utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Det har nämligen visat sig att många av dem som är aktiva inom en sport eller idrottsgren inte alls motionerar i vuxen ålder, vilket är en förvånande upptäckt.

Enligt Jenny Isberg är förklaringen att de går miste om det breda utbudet av aktiviteter som presenteras för de fysiskt inaktiva och motionärerna, och därför inte ser några andra alternativ när de slutar träna aktivt.

– Ungdomar som varit aktiva inom föreningar vet inte vad de ska göra när de av olika anledningar slutar med sin sport. De har inte fått med sig den kunskap de behöver om när, hur och varför man ska utföra fysisk aktivitet.

Jenny Isbergs slutsats är att det är viktigt att ge alla ungdomar en bred och varierande upplevelse av olika idrottsaktiviteter, oavsett tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet om man vill att de ska vara fysiskt aktiva som vuxna.

– Men för att kunna hitta sin egen väg måste de få kunskap om vilka alternativ som finns och ha en förståelse för olika former av fysiska aktiviteter.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Jenny Isberg 070-325 9289

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera