Artikel från Örebro universitet
22 oktober 2009

Energianvändningen i flerbostadshus kan halveras

Forskning vid Örebro universitet visar att den totala energianvändningen i flerbostadshus kan halveras. 80–100 kWh/m2 per år är ett rimligt mål för nya såväl som äldre flerbostadshus. “Dessa förbättringar är viktiga från hälso- och ekonomisynpunkt både för konsumenterna och den globala miljön. Kunskaperna för hur man kan uppnå dessa mål finns, men används inte tillräcklig”. Det säger Christer Harrysson, professor i byggteknik.

Energianvändningen är mycket högre i flerbostadshus än den behöver vara. Den ligger runt 200 kWh/m2 per år för byggnadsuppvärmning, varmvatten, fastighetsel och hushållsel. Energistatistik visar att flerbostadshus har drygt 50 procent högre total energianvändning per kvadratmeter än gruppbyggda småhus. Dessutom har flerbostadshusen upp mot 30 procent högre produktionskostnad.

Sedan oljekrisen 1974 har ett stort antal undersökningar genomförts avseende innemiljö och energianvändning i flerbostadshus. De omfattar såväl serieproducerade flerbostadshus som mer eller mindre utpräglade prov- och experimenthus. Resultaten visar att potentialen för energibesparing i flerbostadshus är stor, cirka 50 %, med nivåer på 80–100 kWh/m2 år.

– Det finns redan lågenergihus med frånluftsvärmepump och passivhus som ligger i närheten av dessa värden, säger Christer Harrysson.

För att spara energi måste man tänka på hur man bygger med avseende på innemiljö, energianvändning och livscykelkostnad. För att spara energi bör man undvika stora glasytor och komplicerade lösningar för värme och ventilation. Golvvärme kan till exempel vara både energislösande och trögreglerad. Man bör dessutom undvika kollektiv mätning och debitering av energi- och vattenanvändning i flerbostadshus.

– Att sänka energianvändningen är positivt både för konsumenters ekonomi och för miljön. Kostnaderna blir lägre och fler människor får råd med en bra bostad. Uppgifter finns som visar att såväl produktions- som driftkostnaderna kan sänkas med 30 procent, säger Christer Harrysson.

Rätt utfört energisparande ger varken innemiljöproblem eller byggskador. Nya byggregler och EU-direktiv för byggnaders energiprestanda och kvaliteten på innemiljön kräver enhetliga och tillförlitliga metoder för kvalitetssäkring och uppföljning.

– Det finns stora vinster att göra om man tar tillvara på kunskapen som finns, säger Christer Harrysson.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, NCC och Peab har finanisierat projektet vid Örebro universitet. Läs mer i rapporten: Harrysson, Christer (2009): Variationer i energianvändning och innemiljökvalitet. Erfarenheter och rekommendationer. Örebro universitet: Studies from the school of science and technology, Nr 5, June 2009.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Christer Harrysson: 070-2431139, christer.harrysson@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera