Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 oktober 2009

Vanlig mutation ökar risken för blodpropp hos gravida

En mutation som finns hos nästan var tionde svensk kvinna ökar markant risken för proppar i blodkärl som går till hjärtat när de är gravida. Däremot ökar inte risken för andra graviditetskomplikationer. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I studien följdes 1500 kvinnor under deras graviditet och förlossning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. 500 av kvinnorna var bärare av en vanlig mutation som kallas Faktor V Leiden. Tre av de kvinnor som bar på mutationen fick venösa blodproppar, alltså proppar i kärl som går till hjärtat. Ingen av kvinnorna i kontrollgruppen fick sådana proppar.

– Ett viktigt resultat från studien är att vi inte kunde se att kvinnor med mutationen hade någon ökad risk för havandeskapsförgiftning, tillväxthämning, för tidig förlossning eller andra komplikationer, något som har antytts i andra mindre studier, säger förlossningsläkaren Ulla Kjellberg som skrivit avhandlingen.

Under graviditet får blodet lättare att koagulera. Det är något kroppen har nytta av under förlossningen, eftersom kvinnan då förlorar mindre blod. Under graviditeten innebär den ökade koagulationsförmågan att risken för blodproppar ökar.

– Kvinnor med mutationen har ännu större risk att få proppar under graviditeten. Om vi kan bedöma risken för blodproppar hos den enskilda kvinnan skulle vi kunna ge förebyggande behandling till de kvinnor som har hög risk, säger Ulla Kjellberg.

Patienter som fått en venös blodpropp har förhöjda nivåer av vissa ämnen i blodet, som är ett tecken på att blodet koagulerat och att blodproppar håller på att brytas ner. Avhandlingen visar dock att dessa ämnen inte kan användas som markörer för att se vilka som riskerar att få venös blodpropp.

FAKTA FAKTOR V LEIDEN MUTATION
Faktor V Leiden mutation är en genetisk förändring som upptäcktes 1993 och som finns hos cirka åtta procent av befolkningen. Tillståndet kallas även ärftlig APC-resistens. Mutationen gör att blodet har något lättare för att koagulera, vilket medför ökad risk för blodpropp.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för obstetrik och gynekologi

Avhandlingens titel: Factor V Leiden mutation and pregnancy

Avhandlingen försvaras fredagen den 30 oktober, klockan 09.00, Aulan (Järneken), Kvinnokliniken, SU/Östra, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Ulla Kjellberg, leg läkare, telefon 031-343 10 00, e-post ulla.kjellberg@vgregion.se

Handledare:
Docent Margareta Hellgren, telefon 031-343 10 00, e-post margareta.hellgren@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera