Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 oktober 2009

Prefabricerad betong och trä ger snabbare och bättre byggande

En ny metod för att bygga flervåningshus utvecklas nu på Luleå tekniska universitet. Limmade träbalkar som fästs i prefabricerade betongplattor snabbar upp byggprocessen och ger ökad kvalitet.

– Vi är först i världen med metoden som fått stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt, säger Elzbieta Lukaszewska, doktorand i byggkonstruktion på Luleå tekniska universitet.

Den nya konstruktionsmetoden innebär en samverkan mellan betong och trä och utvecklades ursprungligen för broar, men används idag också vid byggande av flervåningshus. Elzbieta Lukaszewska har i sin forskning studerat hur prefabricerade betongplattor på ett optimalt sätt kan monteras ihop med limmade träbalkar med hjälp av en särskild fästanordning. Prefabricerade betongplattor gör att en avsevärd del av arbetet kan flyttas från byggarbetsplats till fabrik vilket ger stora byggtekniska och ekonomiska fördelar.

Elzbieta Lukaszevska har studerat olika typer av förbindare mellan benongplatta och träblak. Här betongplatta med fästen.
Metoden som utvecklats på LTU innebär att elementproduktionen sker i omvänd ordning mot tidigare, då träbalkarna monterades först och betongen göts ovanpå träkonstruktionen. Detta medförde problem med sammanbindning på grund av väta och krympning. Den nya konstruktionsmetoden innebär att de limmade träbalkarna istället fästs i de prefabricerade betongplattorna vilket bland annat minimerar problem med krympning och ger bättre kvalitet i konstruktionen.

Elzbieta Lukaszewska har i sin avhandling studerat olika typer av förbindare mellan limbalkarna och betongplattan och resultatet av forskningen har fått mycket positiv respons.    

– Förutom att det blir snabbare och billigare att bygga är det möjligt att göra längre golvkonstruktioner i betong än i trä. Betonggolv mellan våningsplanen ger också en mycket bättre akustik, säger hon och tror att hennes forskning kommer att få stor praktisk nytta i framtiden.

Kontaktinformation
Elzbieta Lukaszewska, doktorand, mobilnr 070 601 05 25, Helena Johnsson, lektor, tel 0920 49 28 60

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera