Artikel från Lunds universitet
13 oktober 2009

Fantasier styr hur företag använder teknik

Vår relation till teknologi är i hög grad färgad av fantasier. Och det är inte bara i science fiction-litteratur det är tydligt. Företag spenderar enorma summor på IT utan att alltid veta varför, enligt en ny avhandling från Ekonomihögskolan i Lund.

När det handlar om teknologi får logiska och rationella argument ofta ger vika för de känslomässigt styrda.

– Även om det inte rör sig om särskilt spektakulära fantasier, som cyborgs och flygande bilar, så är det tydligt att teknik ofta framkallar en kittlande känsla hos såväl användare som företagsledare, säger Carl Cederström, Institutionen för Informatik.

Syftet med avhandlingen är att, genom den franske psykoanalytikern Jacques Lacans teori om det mänskliga subjektet, förklara vårt förhållande till teknik, vilket i hög grad är färgad av fantasier. Bland annat görs detta genom en fallstudie av införandet av ett nytt IT-system på ett stort svenskt bolag. Eftersom projektet blev försenat gjorde det att studien fokuserar mer på förväntningarna och fantasierna om systemet, än systemet i sig.

Forskaren kunde tydligt se vilka fantasier människor hade om vad IT-systemet skulle innebära.

– Cheferna och de som ansvarade för att implementera systemet såg framför sig den friktionsfria arbetsplatsen utan störningar. ”Med ett knapptryck” löser sig allt.
Fantasierna hos de som dagligdags skulle använda systemet handlade däremot om problem:

– Exempelvis var de anställda rädda att deras kompetens inte längre skulle behövas.

Bland de mest häpnadsväckande iakttagelserna var att en stor omorganisation legitimerades med hänvisning till teknologin, utan att egentligen ha med den att göra.

– När cheferna skyller på tekniken ifrågasätter inte de anställda beslutet, utan det är en lättnad att tekniken ”kräver” förändringarna och att ledningen med andra ord inte behövt ta beslutet. Tekniken ses som autonom, den lever sitt eget liv och det är något man får rätta sig efter vare sig man vill eller inte. De anställda rationaliserar beslutet genom att tillskriva tekniken den här rollen för att det är så obehagligt och ångestframkallande att förändringen skulle bero på att ledningen inte ville ha dem.

Teknologin ses som bärare av något slags renhet och som oberoende av det mänskliga:

– De mer teknofoba tycker att tekniken gör att vi inte kan mötas som förut, innan det autentiska utplånas. Av dem ses tiden ”före tekniken” med nostalgi. Teknofilerna ser dock en idealiserad framtid med perfekt teknik där vi exempelvis kan manipulera bort den genetiska koden hos våra framtida barn.

Avhandlingen heter “The Other Side of Technology: Lacan and the Desire for the Purity of Non-Being”.

Disputationen ägde rum den 1 oktober vid Institutionen för Informatik vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Kontaktinformation
Kontakta Carl Cederström på 073-937 93 97 eller carl.cederstrom@hermes.ics.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera