Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 oktober 2009

Stora brister i stort ämne

Svensk-engelska är det största språkvalet i årskurs nio, faktiskt större än spanska, tyska och franska. Trots att det infördes i grundskolan 1994 har någon utvärdering inte gjorts av verksamheten förrän nu. Studien visar på många brister.

Resultatet av undersökningen visar en verksamhet där många skolor och lärare försöker göra sitt bästa efter de förutsättningar eller brist på förutsättningar som finns. Samtidigt visar den på betydande brister. Lärarna i SvEn, har på många skolor ingen arbetsplan, ingen egen budget eller någon lärare som är pedagogiskt ansvarig för verksamheten, man har inte heller avsatt tid för lärarna att träffas.

De flesta rektorer, ungefär 70 %, tror att majoriteten av de elever som väljer SvEn har nytta av att gå där. Men när rektorerna svarar på hur stor andel av eleverna som är nöjda med språkvalet enligt skolans utvärderingar svarar mer än hälften: Vi utvärderar inte språkvalet SvEn.

Många elever säger att de inte vill ha läxor, de har inte tid att plugga så mycket som behövs för att lära sig ett nytt språk, på SvEn kan de läsa på prov och göra läxor också i helt andra ämnen än svenska och engelska. Många elever ”köper” alltså tid genom att välja SvEn. Flera elever talar om SvEn-lektionerna som högljudda och stökiga.

En analys av Skolverkets inspektionsrapporter visar på uppseendeväckande stora skillnader. Snarlika lösningar kan få skarp kritik i en kommun, och beröm i annan.

Nordanstig kommun får kritik för att omval från moderna språk till SvEn gjorts för svårt med elevvårdskonferens och rektorsbeslut. En snarlik rutin finns i Norrtälje kommun, men här får den inspektorernas gillande: ”Inspektörsteamet vill i sammanhanget lyfta fram det positiva med att rektor arbetar för att eleverna inte av slentrian byter språk eftersom syftet med språkvalet inte är detta.”

Enligt inspektionsrapporten från Sala kommun säger eleverna att att ”man ser på film och bryter arm” på lektionerna i SvEn. Inspektörerna följer inte upp denna allvarliga kritik och ger inte heller kommunen i uppgift att göra det.

Trots att det finns enstaka goda exempel på verksamhet i SvEn-klasser finns anledning att instämma i det omdöme som Myndigheten för skolutveckling gav i en rapport från 2003: För de flesta elever är SvEn ett slöseri med tid.

Rapporten är gjord av Jörgen Tholin, tidigare vicerektor på Högskolan i Borås och idag rektor på Högskolan på Gotland, och AnnaKarin Lindqvist, universitetsadjunkt, på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling.

Resultatet har nu sammanställts i en bok utgiven av Institutionen för pedagogik vid Högskolan i Borås (Rapport nr. 3:2009).

Kontaktinformation
Jörgen Tholin,
Idag rektor på Högskolan på Gotland
E-post: jorgen.tholin@hgo.se
Tfn: 0709-104114

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera