Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 oktober 2009

Kyrkan är fortfarande populär

Trots dalande besökssiffror och ökad sekularisering är kyrkan fortfarande omtyckt och uppskattad som en institution som värnar om gemensamma värden i det offentliga samhället. Bland annat den slutsatsen drar Martha Middlemiss Lé Mon, som disputerade vid Uppsala universitet den 2 oktober. Hennes studie utgår från kyrkan i England, men resultaten går också att applicera på Sverige.

Trots dalande besökssiffror och ökad sekularisering är kyrkan fortfarande omtyckt och uppskattad som en institution som värnar om gemensamma värden i det offentliga samhället. Bland annat den slutsatsen drar Martha Middlemiss Lé Mon, som disputerade vid Uppsala universitet den 2 oktober. Hennes studie utgår från kyrkan i England, men resultaten går också att applicera på Sverige.

– Samtidigt som Sverige i upprepade studier av människors värderingar utnämnts till ”världens mest sekulariserade land” är det fortfarande relativt många svenskar som är medlemmar i kyrkan och som nyttjar kyrkans tjänster, som vigsel och dop. Det tyder på att bilden av kyrkans roll i Sverige idag är mer komplicerad än vad som ofta påstås, säger Martha Middlemiss Lé Mon.

I sin avhandling i teologi har hon kartlagt den engelska kyrkans bidrag inom välfärdsområdet samt intervjuat både präster och kommunrepresentanter i England. Resultaten visar att kyrkan på lokal nivå gör mer än vad som oftast lyfts fram i form av bred samhällsnytta. Det finns en stor efterfrågan på och acceptans av en kyrka som utgör ett komplement till offentlig vård samt offentlig barn- och äldreomsorg i ett välfärdssystem som upplevs som mer och mer bräckligt. Studien visar att både de som representerar kyrkan som organisation och de som sällan sätter sin fot i kyrkan uppskattar då kyrkans representanter offentligt talar för dem som själva har svårt att göra sin röst hörd, som hemlösa, sjuka, gamla och asylsökande.

Den studie som avhandlingen är baserad på är utförd i England, men analyseras i avhandlingen i ett bredare europeiskt sammanhang. Martha Middlemiss Lé Mon har även gjort en särskild jämförelse med Sverige, och resultaten från den engelska fallstudien kastar enligt henne också ljus över svenska förhållanden.

– Kyrkan är fortfarande en institution som står för och värnar om gemensamma värden i det offentliga samhället. Den står mittemellan individen och samhället i stort, och är uppskattad av folk. Man vill att den ska finnas kvar. Det förändrar dock inte de dalande besökssiffrorna och betyder inte att kyrkan är på väg att återta sin gamla maktposition i samhället, säger hon.

– Frågan för alla som ser ett värde i kyrkans fortsatta existens blir därför hur länge kyrkan som institution kan leva upp till de förväntningar som studien visar att finns, i en tid av sviktande medlemssiffror och svagare uppslutning kring kyrkans kärnverksamhet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Martha Middlemiss Lé Mon, 018- 471 22 46, 073-423 13 74, e-post: martha.middlemiss@teol.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera