Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2009

Smärtsam träning lindrar sensmärtor

En speciell och smärtsam träningsmetod, s.k. excentrisk träning, ger goda resultat vid sensmärtor i häl, knä och axlar, skriver Per Jonsson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 9 oktober.

Kroniska senbesvär är vanliga, inte bara bland aktiva idrottare och motionärer utan också hos personer med stillasittande livsstil. Både armar och ben kan drabbas. Orsaken är ännu oklar liksom åkommans utvecklingsmönster. Operation har visat varierande resultat medan utfallet av andra behandlingsformer länge har varit otillfredsställande.

I avhandlingen utvärderas s.k. excentrisk träning för personer med kronisk smärta i hälsenan, knäskålssenan samt supraspinatussenan i axeln. Det är en smärtsam träningsform som går ut på att bromsa en rörelse med eller utan belastning. Vid problem med hälsenan t.ex. kan personen stå på tå i en trappa och långsamt sänka hälarna.

Resultaten i avhandlingen visar att excentrisk träning ger få bieffekter och är kostnadseffektiv i och med att ingen sjukskrivning är nödvändig. Därför rekommenderas denna form av träning till personer med kronisk smärta i hälsenan eller knäskålssenan i minst tre månader innan man tar till andra behandlingar, t.ex. antiinflammatoriska läkemedel, injektioner i senan eller operation. När det gäller denna träningsform för individer med kronisk smärta i axeln är resultaten inte lika entydiga, men uppmuntrar till fortsatt forskning på större material.

Per Jonsson är leg. sjukgymnast, universitetsadjunkt och doktorand vid Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för idrottsmedicin, Umeå universitet. Han kan nås på tel. 090-785 92 80, e-post per.jonsson@idrott.umu.se

Fredagen den 9 oktober 2009 försvarar Per Jonsson, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Eccentric training in the treatment of tendinopathy (Excentrisk träning vid behandling av sensmärtor).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal KB3B1, KBC-huset.
Fakultetsopponent är prof. Jan Ekstrand, Linköpings universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera