Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2009

Ädelstensmasken är nyckeln till djurens tidiga evolution

En liten ädelstensmask som lever på djupt vatten vid svenska västkusten är den mest ursprungliga arten bland de tvåsidiga djuren som fortfarande lever i Sverige. Andreas Wallberg har granskat ädelstensmasken i sin avhandling. Hans studier visar att den har egenskaper som senare banat väg för vår tids enorma mångfald av djurarter.

Den lilla ädelstensmasken Diopisthoporus upptäcktes redan 1940 av zoologen Einar Westblad, och har visat sig vara den mest ursprungliga arten inom den äldsta grenen av de tvåsidiga djurens släktskapsträd. Till tvåsidingarna (Bilateria) hör alla högre stående djurarter, bland annat ryggradsdjur, tagghudingar, leddjur och blötdjur.

I sin avhandling i systematisk biologi har Andreas Wallberg studerat genetiken hos de havslevande ädelstensmaskarna (Acolea) och tvåstensmaskarna (Nemertodermatida). De är de mest ursprungliga nu levande djuren i Sverige som har en hjärna och ett extra kroppsskikt som bygger upp de komplicerade organ som bara finns hos tvåsidingar. Uppkomsten av de här egenskaperna banade väg för den mångfald av djurarter som vi ser idag.

Genom att studera många arter av ädelstensmaskar och tvåstensmaskar har Anders Wallberg och hans kolleger fått en klarare bild av djurrikets tidiga evolution. Troligen var den gemensamma anfadern till alla tvåsidingar ett enkelt byggt, bottenlevande djur som liknade en för tidigt könsmogen nässeldjurslarv. Diopisthoporus har i likhet med maneters larver både mun och könsöppning i bakänden av kroppen.

– De genbaserade släktskapsanalyserna i min avhandling visar också att just nässeldjuren är tvåsidingarnas närmaste släktingar. Det är möjligt att den större delen av djurens mångfald härstammar från en enda brådmogen manetlarv, säger Andreas Wallberg.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Andreas Wallberg, 018- 471 64 75, 070-942 82 62, e-post: andreas.wallberg@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera