Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2009

Fattiga livsvillkor trots ny bebyggelsepolitik efter folkmordet i Rwanda

Målet för den nya bebyggelsepolitiken för flyktingar och överlevande efter folkmordet i Rwanda 1994 var att ge nya bostäder åt alla behövande. Men även om människor fick bostäder så förbättrades inte livsvillkoren på landsbygden, enligt en ny avhandling .

Avhandlingen analyserar den nya bebyggelsepolitiken för att hantera de stora problem som folkmordet 1994 gav upphov till. Rwanda har en yta som motsvarar Dalarna i Sverige och en befolkning på nästan 10 miljoner människor. Efter folkmordet fanns – förutom ett stort antal människor som saknade bostäder och förnödenheter i Rwanda – även 2,5 miljoner Rwandaflyktingar i närliggande länder.

– Dessa återvände under de närmaste åren till sina förödda hemplatser och bostäder. För att lösa dessa stora utmaningar byggdes nya bostäder i välstrukturerade byar på landsbygden, så kallade ’imidugudus’, genom bidrag främst från FN-organet UNHCR. Bidragen försvann dock 2001, innan hela arbetet var genomfört, säger Emmanuel Havugimana som disputerar i humanekologi.

Regeringens mål är att 70 procent av Rwandas landsbygdsbefolkning ska leva i den här typen av byar Men 2008 bodde bara 26 procent av befolkningen i byarna
Avhandlingen behandlar hur befolkningens livsvillkor i de nya byarna påverkas av den nya politiken.

– Det största problemet är att man inte omfördelat odlingsmarkerna, vilket innebär att avståndet till markerna ökat (upp till 2 km) och därmed försvårat det dagliga jordbruksarbetet. Avkastningen har snarast blivit mindre än tidigare och jordbruksmetoderna som baseras på manuellt arbete har inte effektiviserats, säger Emmanuel Havugimana.

– Fattigdomen på landsbygden är fortfarande hög. Upp till 60 procent av människorna lever vid fattigdomsgränsen, dvs. tjänar mindre än en dollar per dag.

Några möjliga sätt att handskas med dessa problem och åstadkomma landsbygdsutveckling föreslås i avhandlingen. Det gäller bland annat mer effektiva jordbruksmetoder med bättre näringshushållning, vattenförsörjning och erosionshindrande verksamheter, elektrifiering av landsbygden, satsning på jordbrukskooperativa insatser och utveckling av biinkomster till jordbruket som fiskodling, möbelsnickeri osv.

Avhandlingens titel: State Policies and Livelihoods, Rwanda Human Settlement Policy
E-länk: http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/21046

Fakultetsopponent: Docent  Hans Holmén, Linköpings universitet

Tid och plats för disputation: Fredagen den 2  oktober 2009, kl. 13.00, Hörsal 302 Annedalseminariet, Ö Husargatan 34/Seminariegatan 2 Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Emmanuel Havugimana
Tel: 0762699495, 031-786 4242 (arb), e-post: emmanuel.havugimana@globalstudies.gu.se
Avhandlingen kan beställas hos Annika.Forsell@globalstudies.gu.se
100 kr plus exklusive porto.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera