Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2009

Datormodeller förutsäger om läkemedlen passar ihop

Interaktionen mellan och biverkningar av olika läkemedel går att förklara och förutsäga med hjälp av datorbaserade modeller. Det här kan underlätta utvecklingen av nya läkemedel, och minskar dessutom behovet av djur- och människostudier. Gustav Ahlin vid Uppsala universitet har utvecklat nya sådana modeller i sin avhandling, som han försvarar den 2 oktober.

I takt med att medellivslängden ökar, ökar även användandet av läkemedel. Interaktioner mellan och biverkningar av läkemedel är en av de främsta orsakerna till att patienter läggs in på sjukhus, och beräknas kosta det svenska samhället mångmiljardbelopp varje år.

– Många interaktioner och biverkningar upptäcks först efter läkemedlet nått marknaden, säger Gustav Ahlin vid institutionen för farmaci, som i sin avhandling har utvecklat nya modeller för att studera transporten av läkemedel över cellers membran.

Gustav Ahlin har fokuserat på att identifiera proteiner som är viktiga för membrantransporten i tarm, lever och njure. Han har studerat två viktiga proteiner i levern i detalj, samt undersökt interaktionen mellan dessa och hundratals läkemedel. Resultaten har han använt för att utveckla datorbaserade modeller som kan förutsäga substansers interaktion med proteinerna, och därmed förutsäga interaktioner mellan olika läkemedel. Modellerna kan användas för att förutsäga och förklara interaktioner och biverkningar för både befintliga läkemedel och läkemedel under utveckling.

– Genom att använda dessa cell- och datormodeller kan man minska behovet av studier på djur och optimera studier på människor. Det blir också möjligt att identifiera problemläkemedel tidigare i utvecklingsprocessen, säger han.

Avhandlingen visar också hur genetiska interindividuella skillnader i membranprotein påverkar dess interaktion med läkemedel. Resultaten tyder på att personer med en viss genuppsättning löper större risk än andra att drabbas av läkemedelsinteraktioner och biverkningar.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Gustav Ahlin, 018- 471 43 71,070-516 72 58, e-post: gustav.ahlin@farmaci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera