Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 september 2009

Kvinnliga parlamentariker i Uganda missgynnas – trots positiv särbehandling

Syftet med positiv särbehandling är att jämna vägen för missgynnade grupper. I Uganda har 80 procent av kvinnorna i parlamentet kommit in på detta sätt.- Men kvinnorna missgynnas fortfarande även om deras sociala position förbättrats, säger Ruth Nalumaga i en ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet.

I i sin avhandling i informations- och biblioteksvetenskap undersöker Ruth Nalumaga de informationssvårigheter som kvinnor i Uganda stöter på som lagstiftare och folkvalda representanter. Hon har intervjuat kvinnliga och manliga parlamentsledamöter samt personer inom administrationen och företrädare från kvinnoråden ute i valkretsarna.

– Vad händer när kvinnor verkligen kommer till parlamentet? frågar Ruth Nalumaga.

– De kvinnliga ledamöterna måste integreras i sin nya omgivning. En av förutsättningarna är att få tillgång till nödvändig information för att kunna utföra sina uppgifter i en ovan miljö. Den processen försiggår inte obehindrat.

Hennes resultat visar att tillgången på information från parlamentsorganisationen framstår som jämlik. Däremot var de manliga ledamöterna bättre förberedda på det parlamentariska arbetet. De prenumererade på ytterligare informationsresurser eller anlitade informationsassistenter för att exempelvis sammanfatta dokument.

Dessutom tenderade männen, som i regel har mer tid och erfarenhet av beslutsfattande, att underhålla fler kontakter och kommunikationskällor för att möta informationsproblem.

– De sociala förväntningarna på kvinnor – även i politikens centrum – är dessutom desamma, oavsett hur deras status förändrats. De förväntas fortfarande ombesörja markservicen för sin familj och släkt, vilket ger mindre tid åt informationsförberedelser.

Kvinnor är alltså fortfarande missgynnade fast de har en bättre social position än före införandet av positiv särbehandling, anser Ruth Nalumaga. De hinder som finns inom både de sociala och de politiska kontexterna avslöjar svårigheterna att överföra formell makt till verklig makt. Positiv särbehandling ger inte i sig verklig makt.

Projektet är ett samarbete mellan universitetsbiblioteket vid Makerereuniversitetet i Kampala och Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap /Bibliotekshögskolan vid högskolan i Borås och Göteborgs universitet för att även bibliotekspersonal skall kunna ha forskarkompetens. Projektet har finansierats av SIDA/SAREC.

Avhandlingens titel: Crossing to the mainstream: Information challenges and possibilities for female legislators in the Ugandan Parliament.

Fakultetsopponent: Universitetslektor Pirjo Elovaara, Blekinge tekniska högskola

Tid och plats för disputation: Tisdagen den 29 september 2009, Högskolan i Borås, kl. 13.00, Hörsal E310

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Ruth Ester L. Nalumaga, Makerere University, Kampala, Uganda.
e-post: Ruth.Nalumaga@hb.se; relnalumaga@mulib.mak.ac.ug
Avhandlingen kan beställas hos boel.bissmarck@hb.se 250 kr.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera