Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2009

Sanna lögner

Vi lever idag i ett alltmer medialiserat samhälle där gränserna mellan fakta och fiktion precis som mellan privat och offentligt är i upplösning. För att få legitimitet måste författaren i betydligt högre grad än tidigare göra sig synlig inte bara genom den litteratur han eller hon skriver, utan också genom att vara tillgänglig och tilltalande i medierna.

I Christian Lenemarks doktorsavhandling i litteraturvetenskap, Sanna lögner, riktas fokus mot två förgrundsgestalter i den samtida medialiseringen av författaren – Carina Rydberg och Stig Larsson. Hur har dessa författare och mediestrateger gått in i den nya postmoderna mediedramaturgin? Hur arbetar de med sina personer i medierna och i sina författarskap? Och hur ser mediernas svar på detta ut?

I den omfattande teoribildning som vuxit fram angående författares självbiografiska texter under 2000-talet har intresset genomgående varit riktat mot författarens agerande och de självbiografiska texternas utformning.

I Lenemarks undersökning framgår emellertid att också mediedramaturgin spelar en mycket viktigt roll. Författarna blir skrivna i lika hög grad som de skriver sig. Dock inte på samma sätt. Den mediala berättelsen är starkt könad och den förhåller sig i de exempel Lenemark diskuterar genomgående sympatiskt och auktoriserande till den manlige författaren medan den kvinnliga läses misstänksamt och avauktoriserande.

Sanna lögner är en avhandling som griper rakt in i de senaste årens diskussion om fakta- och fiktionslitteraturen och författarens villkor i mediesamhället.

Avhandlingens titel: Sanna lögner. Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering

Disputationen äger rum fredagen den 9 oktober 2009, kl 13.15

Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Opponent: professor Anders Ohlsson

Avhandlingen ges ut av Gidlunds förlag (www.gidlunds.se) och kan köpas i välsorterade boklådor och beställas från de flesta internetbokhandlar.

Mer om Christian Lenemark se www-adress hemsida: http://www.lir.gu.se/personal/doktorander/christian-lenemark/
Här kan du läsa mer om avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/21052

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Christian Lenemark, Tel: (hem) 031422840 ; (mobil) 0708896445, E-post: christian.lenemark@lir.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera