Tema

Psykisk ohälsa större problem än massarbetslöshet och fattigdom

Den brittiske arbetsmarknadsforskaren Richard Layard argumenterar i en artikel i Framtider för att den psykiska ohälsan är framtidens största samhällsproblem. Nu krävs breda satsningar på terapi av hög kvalitet, menar Layard. Men han betonar också arbetets roll i kampen mot den psykiska ohälsan.

Layard avslutar sin artikel:
”Jag har ägnat huvuddelen av mitt arbetsliv åt arbetslöshetsfrågan. Massarbetslösheten var tidigare en skam för Storbritannien och en del svårigheter återstår att lösa. Men idag är det psykisk ohälsa som är vårt största sociala problem – större än arbetslöshet och större än fattigdom.”

Nya numret av Framtider tar sig an den psykiska ohälsan.

Sociologen Anton Lager ser den försämrade arbetsmarknaden för ungdomar som den största orsaken till gruppens ökade ohälsa.

Johan Eriksson, filosof, frågar sig om dagens dominerande terapiformer enbart handlar om att snabbt och billigt få tillbaka människor i arbete.

Sociologen Thor Norström problematiserar det vetenskapliga sambandet mellan konjunkturnedgångar, arbetslöshet och självmord.

Johan Cullberg, professor i psykiatri, letar efter synteser mellan kognitiv beteendeterapi, psykoterapi och biologiska metoder.

Idéhistorikern Inga Sanner ger oss en överblick av vår syn på normalitet och på sjukt och friskt genom de senaste århundradena.

Tidskriften Framtider ges ut av Institutet för Framtidsstudier och utkommer med fyra nummer per år. I varje nummer kombineras teman med en bevakning av svenska och internationella framtidsfrågor.

Kontaktinformation
För mer information kontakta redaktionen:
Susanne Alm 08-402 12 01 eller Mattias Tydén 08-402 12 37 eller gå in på www.framtidsstudier.se där du kan ladda ned det senaste numret som pdf.

Psykisk ohälsa större problem än massarbetslöshet och fattigdom

 lästid ~ 1 min