Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2009

Kol och kväve i morgondagens implantat

Nya kolbaserade material kan ge bättre medicinska implantat, till exempel konstgjorda höftleder eller tänder. Särskilt intressanta är olika föreningar mellan kol och kväve, enligt en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

– Ett problem med de material vi idag använder i kontakt med ben, är att de är spröda och inte helt biokompatibla. Bland annat kan de korrodera och släppa ifrån sig partiklar till blod och vävnader, säger Torun Berlind, materialvetare som nyligen avlagt sin doktorsexamen.

De kolnitrider hon tillverkat och testat är både hårda och elastiska och verkar dessutom fungera väl ihop med benvävnad och mjukvävnad. Däremot är de mindre lämpade i direkt kontakt med blod.

– Ett optimalt biomaterial ska samverka med kroppen och därmed inte aktivera vare sig koagulation eller immunförsvar. Detta är i praktiken omöjligt men man strävar efter att materialet ska ge så små negativa reaktioner som möjligt för att inte stötas bort, säger Torun Berlind.

Materialen har byggts upp genom ytbeläggning i vakuum, där ett tunt lager appliceras på en kiselyta. I labbförsök har man sedan undersökt hur de samspelar med proteinerna i blodplasma.

Kol är en viktig komponent i många vardagliga material och är samtidigt en av de viktigaste byggstenarna i levande organismer. Det är en av tankarna bakom möjligheten att använda kolbaserade material i människokroppen. Men mycket spelar in i interaktionen mellan levande vävnad och ett främmande material. Ytans struktur, laddning och energi har stor betydelse men också vilka kemiska grupper som sitter på ytan.

Kolnitrider används redan idag för att skapa stryktåliga ytor i bland annat hårddiskar, kullager och elektroniska komponenter.


Avhandlingen Carbon nitride – characterization and protein interactions lades fram vid Linköpings universitet 28 augusti 2009. Den är publicerad på LiU Electronic Press, se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-19710

Kontaktinformation
Kontakt:
Torun Berlind 013-281848, torun@ifm.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera