Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 september 2009

Delaktighet kan inte stå på schemat

Att ha kompisar och vara accepterad i gruppen är viktigt för att en elev ska kunna utöva inflytande i skolan.

– Den sociala dimensionen har stor betydelse för möjligheten att göra sin röst hörd i skolan. Det är svårt för dem som är marginaliserade i klassrummet att utöva inflytande, säger Helene Elvstrand, som nyligen disputerat vid Linköpings universitet med en empirisk studie om delaktighet i skolans vardagsarbete.

– Demokrati och delaktighet är en viktig del av skolans vardag och kan inte avgränsas till något särskilt tillfälle i veckan. Det handlar om relationer och är inlänkat i allt man gör.

Avhandlingen lyfter fram elevernas perspektiv. Den bygger på ett etnografiskt fältarbete där 40 barn i årskurserna fyra och fem har fått möjlighet att uttrycka sig i intervjuer, teckningar och böcker.

Helene Elvstrand har studerat hur delaktighet görs och elevernas erfarenhet av delaktighet. Hon har medvetet valt en skola som är intresserad av att arbeta med demokratifrågor.

– Jag ville problematisera delaktighet och veta vilka hindren och möjligheterna är. Det var lättare att göra där det redan fanns ett engagemang för inflytande och delaktighet.

Att vara socialt delaktig och en del i gemenskapen är viktig för att kunna trivas och må bra i skolan. Den politiska delaktigheten är begränsad, både när det gäller vad eleverna kan ha inflytande över, men också vilka som är delaktiga.

Studien visar att eleverna i regel blir delaktiga på informella vägar. De väcker frågor, förhandlar och argumenterar och tar sig inflytande. Helene Elvstrand kallar det för att inflytandeförhandla och konstaterar att elever som är bra på att argumentera får mer inflytande. För andra är det betydligt svårare, till exempel för dem som behöver särskilt stöd eller har svårt att uttrycka sig bra.

Kontinuiteten i klassrummet är en faktor som påverkar delaktigheten. Hälften av barnen tillhörde en grupp där det hela tiden kom nya pedagoger, sammanlagt tio på två år.

– Där blev barnen mindre delaktiga. Redan bestämda saker ändrades och barnen frågade sig varför ingen vill vara med dem. Det skapade misstro mot både vuxna och systemet i allmänhet och det blev svårt att upprätthålla delaktighet.

Disputationen ägde rum den 28 augusti 2009.

Kontaktinformation
Helene Elvstrand kan nås på
011-363487, 0702-798974,
helene.elvstrand@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera