9 september 2009

Säkrare och effektivare kärnreaktorer med online-övervakning

Driftsäkra sensorer som används för övervakning av kärnreaktor är en viktig säkerhetsfråga. Det traditionella sättet att kontrollera mätarna via offline-kalibrering är tidskrävande och kostsamt. Ny forskning vid Chalmers visar att samma typ av signalanalys som används för övervakning av reaktorns störningskänslighet samtidigt kan användas för att kontrollera sensorernas känslighet och även för att kvantifiera eventuell försämrad prestanda.

Analysen görs online utan att störa driften, med en avsevärd förbättring av reaktorns tillgänglighet och med stora besparingar som följd.

Resultaten tillämpas i flera kraftverk i USA och andra länder.
Arbetet har fått stöd av Department of Energy och den amerikanska kärnkraftsindustrin.

Den 18 maj, 2009, försvarade Hashem Mehrdad Hashemian sin avhandling: On-Line Monitoring Applications in Nuclear Power Plants.

Doktorsarbetet genomfördes på distans från USA vid Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik, Chalmers.

Hashem Mehrdad Hashemian är vd för företaget Analysis and Measurement Services i Tennessee och arbetar som rådgivare för The University of Tennessee i Knoxville, USA.

Handledare: Imre Pázsit, professor i Nukleär teknik vid Chalmers.
Opponent: Masaharu Kitamura, professor vid Tohoku University, Sendai, Japan.

Kontaktinformation
Kontakt och mer information:
Imre Pázsit, Nukleär teknik, Institutionen för teknisk fysik
Tel: 031-772 3081
E-post: imre@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera