Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2009

Njutning – det enda verkligt värdefulla

Vänskap, kunskap, hälsa och välstånd är alla saker som de flesta av oss skulle säga är värdefulla. Men varför? Vad är värde? Enligt filosofen David Brax, som i dagarna lägger fram en ny avhandling vid Lunds universitet, finns det bara ett enda universellt värde: njutning.

– Om vi ska förstå vad värde är måste vi undersöka både hur och varför vi värderar saker. Min teori utgår från iakttagelsen att njutningssystemet är centralt i dessa förklaringar. Varför anser vi att vänskap är värdefullt? Därför att vänskap så ofta är förknippat med positiva känslor. För många värden är förklaringen betydligt mer komplicerad, men deras ursprung är njutningssystemet, förklarar David Brax.

Hans teori utvecklar den hedonistiska filosofiska traditionen, med rötter i Antiken. Enligt den är njutning det enda som är värdefullt i sig självt. David Brax undersöker i sin avhandling vad värde egentligen är och han utvecklar också en egen teori om vad njutning är, som stödjer hedonismen.

Det nya är att David Brax teori också tar hänsyn till nya undersökningar av hur människor fungerar – undersökningar gjorda inom kognitionsvetenskap, neurovetenskap och psykologi.

– Psykologin har kommit långt under senaste århundradet, och levererat intressanta resultat om fenomen som filosofer länge intresserat sig för. Särskilt angående hur känslor påverkar våra tankar och beslut. Vi filosofer bör vara delaktiga i det här projektet, snarare än att snäva in typen av frågor vi sysslar med. De olika vetenskaperna har nytta av varandra och det bästa utbytet sker när de utvecklas parallellt och i viss mån tillsammans, anser David Brax.

Kontaktinformation
För ytterligare information: 0705-48 36 72, david.brax@fil.lu.se
Avhandlingens titel: Hedonism as an Explanation of Value
Disputationen äger rum lördagen den 12 september 2009 kl. 10.00
Filosofiska institutionen, sal 104, Kungshuset, Lundagård, Lund
Recensionsex beställs av författaren
Se sammanfattning och avhandlingen som pdf: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1455027

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera