Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 september 2009

Svenskarna dricker inte mer trots ökad försäljning på Systembolaget

Trots att Systembolaget slår försäljningsrekord ökade inte den totala alkoholkonsumtionen i Sverige under första halvåret 2009. Huvudorsaken är att resandeinförseln minskar kraftigt. Det visar aktuella siffror från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet som kartlägger svenskarnas alkoholvanor genom att intervjua 1500 svenskar varje månad.

– Den kraftiga minskningen av resandeinförseln som vi ser under första halvåret 2009 motsvarar ungefär försäljningsuppgången på Systembolaget och innebär att alkoholkonsumtionen sammantaget är oförändrad, säger Mats Ramstedt på SoRAD.

Resandeinförseln minskade med drygt 30 procent som ett resultat av både minskat utlandsresande och att en mindre andel av resenärerna köpte med sig alkohol. Andelen svenskar som uppgav minst en utlandsresa under de senaste 30 dagarna minskade från 17.5 procent första halvåret 2008 från till 15.6 procent för motsvarande period år 2009. Samtidigt minskade även andelen av dessa som tog med alkohol från 52 till 45 procent.

– Alkohol är en priskänslig vara och den försvagade kronkursen har inte bara fördyrat utlandsresan utan också de alkoholpriser svenskarna möter utomlands, säger Mats Ramstedt. En ökad försäljning på Systembolaget trots sämre tider tyder på att vissa grupper som tidigare handlat utomlands nu handlar på Systembolaget i stället.

En annan tydlig förändring är att köp av smuggelsprit (dvs. sprit som tas in för att säljas vidare illegalt) ökar för första gången på flera år.

– Det är för tidigt att tala om trendbrott, men en förklaring kan vara att intresset för billig smuggelsprit ökat något i grupper som får det sämre ekonomiskt, säger Mats Ramstedt. En annan förklaring kan dock vara att nivån var exceptionellt låg förra året och att uppgifter om smuggling generellt sett är mer osäkra.

Sammantaget stod Systembolaget för 60 procent av alkoholkonsumtionen i Sverige under första halvåret i år medan införsel och smuggling stod för 13 respektive 8 procent. Resterande konsumtion utgjordes av folköl (6%) restaurangförsäljning (10%) och hemtillverkning (2%). Vad gäller olika dryckessorter, så står vin för 41 procent, starköl 29 procent och sprit för 21 procent av totalkonsumtionen. Folköl och cider/blanddrycker utgör 6 respektive 2 procent.

SoRADs kartläggning är baserad på en kombination av försäljningsstatistik (registrerad alkoholkonsumtion) och självrapporterade uppgifter om resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning (oregistrerad alkoholkonsumtion).

Tabell “Beräkning av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige under första halvåret år 2009 i jämförelse med första halvåret år 2008 (liter ren [100 %] alkohol per invånare 15 år och äldre)” kan laddas ner som pdf via http://www.su.se/content/1/c6/06/73/73/PM_090907.pdf.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Mats Ramstedt, SoRAD, tfn 08-16 34 08 / 070-266 96 24 e-post mats.ramstedt@sorad.su.se
Barbro Engdahl, SoRAD, tfn: 08-16 14 96/ 073-734 00 02 e-post barbro.engdahl@sorad.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera