Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 september 2009

Flockbeteende leder till fel beslut på aktiemarknaden

En orsak till extrema svängningar på aktiemarknaden är människors flockbeteende. "Investerare tenderar att följa flocken utan att reflektera över besluten, förutsatt att flocken utgör en majoritet. Det kan få förödande konsekvenser". Det säger forskaren Maria Andersson i en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

– Därför är det viktigt att förstå vilka psykologiska mekanismer som får människor att bete sig som alla andra, säger Maria Andersson som studerar varför flockbeteende uppkommer i sin doktorsavhandling i psykologi.

På aktiemarknaden finns olika slags information som kan ge vägledning för aktiers framtida avkastning. En viktig fråga är vilken information och analys investerare använder när de fattar investeringsbeslut.

– En vanlig strategi är att se hur andra gör och följa flocken, säger Maria Andersson.

I avhandlingen presenteras fyra experimentella studier som belyser flockbeteende på aktiemarknaden. Ungefär 450 personer har deltagit i undersökningarna. Det huvudsakliga syftet var fastställa om investerare påverkas av en flock när de fattar investeringsbeslut, och om det i så fall spelar roll om flocken utgör en majoritet eller en minoritet. Flockens storlek och tillförlitligheten i dess bedömningar varierade i de olika studierna.
Minoriteter får inget inflytande

Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns en stark tendens att förlita sig på att majoriteter har rätt och att bortse från minoriteter. Detta resultat gäller oavsett om majoriteten presterar bra eller dåligt. Minoriteter får däremot inget inflytande även om deras ståndpunkt är korrekt.

Finns det då något sätt att undvika att dras med i flocken?

Studierna visar på möjligheter att bryta majoritetens inflytande genom att få försöksdeltagarna att använda mer överlagt tänkande.

– Detta kan åstadkommas genom att öka deltagarnas uppmärksamhet på tillförlitligheten i informationen, säger Maria Andersson.

Bättre och tydligare information skulle sannolikt också öka chansen att investerare bortser från flocken. Att vara medveten om att tillgänglig information på börsen inte alltid är tillförlitlig och att kritiskt granska vad flocken gör är följaktligen en bra utgångspunkt för en lyckad aktiehandel.

Avhandlingens titel: Social influence in stock markets
E-länk: http://hdl.handle.net/2077/20506
e-post:.maria.andersson@psy.gu.se
Fakultetsopponent: Professor Nigel Harvey, University College London, London, UK
Tid och plats för disputation: Fredagen den 11 september 2009, kl. 10.00, Hörsal F1,
Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Maria Andersson, tel 0317861653 (arbete), 0702743331 (mobil)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera