Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 september 2009

DNA-förändringar kopplade till diabetes

Gener som reglerar cellens energiförbrukning är förändrade och uttrycks på annat sätt hos typ 2-diabetiker än hos friska, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Så kallade epigenetiska förändringar kan vara ett viktigt moment i sjukdomens utveckling, tror forskarna som publicerar resultaten i Cell Metabolism.

Typ 2-diabetes kännetecknas av att muskler och organ har en nedsatt känslighet för insulin och en minskad förmåga att förbruka energi i form av glukos. Både gener och miljöfaktorer som träning och diet spelar roll för uppkomsten av typ 2-dabetes, men genom vilka mekanismer detta sker är inte helt klarlagt.

En forskargrupp vid Karolinska Institutet har nu visat att gener i muskelceller från diabetiker är kemiskt modifierade genom så kallad DNA-metylering. I muskelceller från patienter med tidig diabetes var en gen kallad PGC-1a modifierad och hade minskat uttryck. PGC-1a styr andra gener som reglerar cellens förbrukning av glukos.

Forskarna visar också att DNA-metyleringen snabbt uppstår när celler från friska personer utsätts för vissa faktorer som förknippas med diabetes, så som ökade nivåer av fria fettsyror och cytokiner. DNA-metylering är en form av epigenetisk reglering – kemiska modifieringar som tillförs generna utifrån och förändrar deras aktivitet utan att de underliggande DNA-sekvenserna påverkas.

– Kanske kan den här typen av epigenetiska förändringar vara länken som förklarar hur miljöfaktorer får långsiktig inverkan på utvecklingen av typ 2-diabetes. Det återstår att se om DNA-metyleringen av den här genen kan påverkas exempelvis av faktorer i vår kost, säger Juleen Zierath som har lett studien.

Publikation: “Non-CpG Methylation of the PGC-1a Promoter through DNMT3B Controls Mitochondrial Density”, Romain Barrès, Megan E. Osler, Jie Yan, Anna Rune, Tomas Fritz, Kenneth Caidahl, Anna Krook och Juleen R. Zierath, Cell Metabolism, 2 september 2009


För mer information, kontakta:

Professor Juleen Zierath
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Tel: 08-524 875 80 eller 070-767 0746
E-post: Juleen.Zierath@ki.se

KIs presstjänst
Tel: 08-524 860 77
E-post: pressinfo@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning och utbildning medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera