Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 augusti 2009

Fokus på informationskompetens

”Informationskompetenser: Om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker” är titeln på en helt ny antologi som bland annat rapporterar forskningsresultat från projektet Bibliotek, IKT och lärande (BIKT) vid Högskolan i Borås. Boken är den första i sitt slag på svenska och vänder sig till studenter, yrkesverksamma och forskare inom biblioteks- och utbildningsfälten.

Boken innehåller elva kapitel som rör frågor om samspelet mellan lärande och informationssökning, som diskuteras utifrån det centrala begreppet informationskompetens. Antologin ger en historisk bakgrund till och problematiserar begreppet, utifrån en rad empiriska exempel. Ett genomgående tema är att informationskompetenser alltid är knutna till specifika sociala praktiker, vilket gör att det blir svårt att tala om informationskompetens som en generell kompetens. Detta synsätt ger upphov till intressanta frågor om hur bland annat biblioteken, universiteten och skolorna betraktar tillgängliggörande, sökning och användning av information.

Redaktörer är Jenny Hedman och Anna Lundh, båda doktorander vid Högskolan i Borås och the Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS).

Ett antal svenska och nordiska forskare inom både biblioteks- och informationsvetenskap och pedagogik medverkar, vilket gör att boken täcker ett mångfacetterat område.

Informationskompetenser ingår i serien Lärande och IT som tillkommit inom ramarna för KK-stiftelsens forskningsprogram LearnIT. Serien innehåller totalt sex volymer, alla under utgivning på Carlsson förlag (se carlssonforlag.se).

Antologin presenteras i samband med Bok och Biblioteksmässan i Göteborg 24-26 september, samt vid konferensen Mötesplats för framtiden i Borås den 14-15 oktober.

Kontaktinformation
Jenny Hedman, tfn: 033-435 59 90, e-post: jenny.hedman@hb.se
Anna Lundh, tfn: 033-435 59 91, e-post: anna.lundh@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera