Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 augusti 2009

Inflammation kan lindras med färre biverkningar

Effektiva läkemedel mot inflammation med färre biverkningar – det är målet för en flerårig forskningsstudie vars resultat nu läggs fram i en avhandling vid Linköpings universitet.

Vid kroniska inflammationssjukdomar som astma och reumatism orsakar vita blodkroppar skada på den egna kroppen genom att aktiveras och felaktigt ansamlas i exempelvis en led, muskel eller slemhinna. Sådana sjukdomar behandlas idag framför allt med steroidpreparat (som kortison) eller icke-steroider (ipren, voltaren med flera). Dessa är effektiva men orsakar många biverkningar.

Doktoranden Chamilly Evaldsson och hennes handledare docent Srinivas Uppugunduri undersöker en annan strategi – att blockera samspelet mellan de vita blodkropparna och blodkärlsväggen. Substanser med sådan effekt är bara aktiva där en inflammation finns, vilket minskar risken för biverkningar då inga andra processer i kroppen påverkas. Gruppen har identifierat tre substanser varav två visat god effekt i studier på råttor.

När uridin (ett kroppseget ämne av typen nukleosid) och det närbesläktade 4-thiouridin sattes in på råttor med en astmaliknande lunginflammation motverkades inflammationen på flera sätt. Samtliga typer av vita blodkroppar minskade sin invandring till lungan markant, och den ansamling av vätska som inflammation normalt ger upphov till reducerades. Dessutom sjönk nivåerna av kroppsegna ämnen som förvärrar inflammation.

– De effekter vi sett innebär att substanserna är intressanta läkemedelskandidater, närmast för att behandla lungsjukdomar eftersom preparaten skulle kunna inhaleras, säger Chamilly Evaldsson.

Samspelet med blodkärlsväggen är avgörande för att aktivera de vita blodkroppar som när man är frisk cirkulerar fritt i blodet. När en vävnad signalerar om en skada eller angrepp utifrån fångas de vita blodkropparna upp av ankarmolekyler på blodkärlens insida. Först då blir de aktiva och vandrar ut till vävnaden, där de reglerar och driver inflammationen vidare. Genom att förhindra att de vita blodkropparna binder till kärlväggen kan man specifikt minska eller helt blockera inflammationen.


Avhandlingen läggs fram fredag 28 augusti kl 13:00 i Berzeliussalen, Campus US, Linköping. Opponent är docent Margareta Linden, Lunds universitet.

Kontaktinformation
Kontakt:
Chamilly Evaldsson, biolog och doktorand i inflammationsforskning vid avdelningen för klinisk kemi
013-223322, chamilly.evaldsson@liu.se

Docent Srinivas Uppugunduri, handledare
013-223842, srinivas.uppugunduri@lio.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera