Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 augusti 2009

Svenskt välfärdsarbete under luppen

Hur ser äldre människor på att få hjälp i sina egna hem från den kommunala hemtjänsten? Hur fungerar den svenska modellen för äldreomsorg i praktiken? Kommer de äldre personerna till tals när beslut om insatser från äldreomsorgen fattas? Och hur ser de äldre på hjälpen de ska få?

I många europeiska länder fattas beslut om hjälp i hemmet för äldre personer via en ”care management-modell” (kallas biståndsbedömning i Sverige). Behovsbedömning via care management har betraktats som ett sätt att fördela, hushålla och spara på samhällets begränsade resurser.

I den forskning som genomförts av professor Elisabet Cedersund vid Hälsohögskolan i Jönköping, har arbetet med att bedöma äldre personers behov av samhällets insatser i form av äldreomsorg blivit föremål för en ingående och detaljerad granskning.

Bedömningsprocesserna där äldre, deras anhöriga och kommunala behovsbedömare deltog har studerats ingående. Resultatet visar att de äldre och även deras anhöriga har olika sätt att presentera sina tankar och önskemål när det gäller de hemtjänstinsatser de ansöker om.

Analyserna av hur de äldre och deras anhöriga beskriver sina behov av hemtjänst visar att det finns tre olika sätt att beskriva deras syn på hemtjänstinsatserna – att hemtjänst ses som ett intrång, som ett komplement, eller som en rättighet.

Hemtjänst som intrång beskrevs av de äldre som ett steg in i en ny livsfas med fysisk degradering som till sist skulle leda till döden. Hemtjänst som komplement sågs som ett stöd i vardagen. Slutligen, hemtjänst som en rättighet sågs utifrån att de varit laglydiga medborgare som betalat skatt och därmed hade rätt till hjälp i hemmet utifrån sina individuella behov.

Läs mer om Elisabet Cedersunds forskning www.hhj.hj.se/doc/4868

Pressbild finns på www.hj.se/press

Studien har genomförts tillsammans med fil dr Anna Olaison.

Hälsohögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Hälsohögskolan är en av de ledande utbildarna i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete. Forskningen är fokuserad kring de tre forskningsmiljöerna Åldrande – livsvillkor och hälsa, Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap samt CHILD. Hälsohögskolan har cirka 2000 registrerade studenter, cirka 160 anställda och omsätter 165 mnkr.

Kontaktinformation
Ytterligare information lämnas av:
Elisabet Cedersund, mobil: 070-682 73 00

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera