Tema

Oväntad upptäckt kan innebära nytt kapitel i kampen mot tbc

En nära släkting till tbc-bakterien har sensationellt visat sig kunna bilda sporer – något forskarvärlden för länge sedan enats om att denna bakteriegrupp inte kan. Leif Kirseboms forskargrupp vid Uppsala universitet har nu bildbevis som utmanar denna ”sanning”.

Resultaten, som rönt stor uppmärksamhet i forskarvärlden, kan därför innebära en ny vändning i kampen mot tbc-bakterier eftersom den bakterie Kirseboms grupp studerat förorsakar tbc hos fiskar.

– Ja, detta öppnar ett helt nytt kapitel inom mykobakteriologin. Nu kanske vi kan lära oss förstå hur mykobakterier ”övervintrar” och förorsakar latenta infektioner, säger Leif Kirsebom.

För att ”övervintra” bildar många bakterier sporer, en av de mest kända är antraxbakterien. Sporer är stabila och kan befinna sig i ett sovande stadium under många år. Oftast bildas sporer under förhållanden då t ex näringstillgången drastiskt minskar. Upptäckten att mykobakterier sporulerar innebär att även denna bakteriegrupp har förmåga att ”övervintra” som sporer. Uppsalaforskarnas nya banbrytande forskningsrön var helt oväntade – och egentligen sprungna ur ett sidospår i en RNA-studie med en helt annan frågeställning.

– I våra studier hade vi sett något konstigt som vi undrade över, men det var inte förrän jag fick ett anslag för att ta upp något helt nytt spår som vi tog chansen att titta närmare på det, säger Leif Kirsebom.

Bakterien Mycobacterium tuberculosis, som förorsakar tbc, identifierades 1882 av den tyske mikrobiologen Robert Koch. Årligen diagnostiseras 10 miljoner nya fall av tbc och 2-3 miljoner människor dör i sjukdomen. Dessutom ökar förekomsten av tbc-bakterier som är resistenta mot ett stort antal antibiotika, vilket försvårar behandlingen. Man uppskattar också att en tredjedel av jordens befolkning bär på latenta infektioner av tbc-bakterien utan att uppvisa några sjukdomssymptom.

– Sjukdomen kan därför blossa upp under ett senare skede, flera decennier efter primärinfektionen, förklarar Leif Kirsebom.

Kunskapen om tbc-bakterien under denna latenta period är minimal och det har föreslagits att bakterien träder in ett ”sovande” stadium eller att tbc-bakteriens tillväxt motverkas med hjälp av immunförsvaret. Den knapphändiga kunskapen om hur tbc-bakterien ”övervintrar” gäller även för andra mykobakterier som finns i vår omgivning, t ex i grund- och kranvatten, i marken samt hos djur och människa.

Ett flertal mykobakterier, utöver tbc-bakterien, förorsakar allvarliga sjukdomar hos djur och människor, som t ex buruli ulcer, lepra och Johns sjukdom som drabbar boskap. Även tarmsjukdomen Crohns sjukdom tycks ha en koppling till mykobakterier. Att det nu visar sig att mykobakterier kan bilda sporer öppnar helt nya möjligheter till hur denna bakteriegrupp inte bara ”övervintrar” utan dessutom hur vissa mykobakterier sprids.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta professor Leif Kirsebom, tel: 018-471 40 68 (kopplar till mobil), leif.kirsebom@icm.uu.se

Oväntad upptäckt kan innebära nytt kapitel i kampen mot tbc

 lästid ~ 2 min