Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 augusti 2009

Ljuset avgör tillgången på fisk i sjöar

Det är ljuset som avgör tillväxten av fisk i sjöar. Ett förändrat klimat förväntas ge brunare sjöar med mindre ljusinsläpp och därmed också lägre tillväxt av fisk. Det visar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften Nature.

Genom att jämföra klara fjällsjöar med brunfärgade skogsjöar har forskarna kunnat visa att det är ljuset som styr produktionen i sjöar. Det går stick i stäv med vedertagna sanningar inom sjöforskning som säger att produktiviteten styrs av tillgången på näringsämnen som till exempel fosfor.

– I de brunaste sjöarna kan solljuset inte tränga ner längre än cirka två meter. I klara fjällsjöar kan ljuset nå ned till 15-20 meters djup och leder till en hög algproduktion på sjöbottnarna, säger Jan Karlsson, docent vid Climate Impacts Research Centre (CIRC).

Majoriteten av alla sjöar i världen är små, näringsfattiga och innehåller organiskt material som sköljts ner i vattnet från landmiljön. Det organiska materialet färgar sjöarna bruna, vilket gör det svårt för ljuset att tränga ned till bottnen. Problemet är att de alger som lever på sjöbotten behöver solljus till sin fotosyntes.

Algerna utgör föda för olika bottendjur som i sin tur är föda för fisk. Ett begränsat ljusinsläpp får alltså negativa konsekvenser för alla levande varelser i en sjö.

Resultaten innebär att vi kan förvänta oss att klimatförändringar stör produktionen i sjöar. Ökad temperatur och upptining av permafrost, samt förändrad nederbörd, kan ge relativt snabba förändringar av transporten av organiskt material till sjöar. En temperaturökning kan på längre sikt också medföra att vegetationen klättrar högre upp på fjället. Det skulle leda till en ökad produktion och transport av organiskt material till sjöar.

– Klimatet påverkar sjöarna och vi kan på sikt förvänta oss fler bruna sjöar med försämrad produktivitet, säger Jan Karlsson.

Studien är ett resultat av ett samarbete mellan Jan Karlsson vid Climate Impacts Research Centre (CIRC) och Pär Byström, Jenny Ask, Per Ask, Lennart Persson och Mats Jansson vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, inom den starka forskningsmiljön ”Lake Ecosystem Response to Environmental Change (LEREC)”, som stöds av Forskningsrådet Formas.

Artikeln har titeln “Light limitation of nutrient-poor lake ecosystems” och publiceras denna vecka i tidskriften Nature.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Jan Karlsson, docent vid Climate Impacts Research Centre (CIRC), Umeå universitet
Telefon: 090-786 77 69
Mobiltelefon:070-9802865
E-post: jan.karlsson@emg.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera