Tema

Brutna ben läker snabbare med läkemedel

Benfrakturer kan läka snabbare om patienten får sprutor med läkemedel. Detta visas i en världsunik studie på 102 kvinnor med handledsbrott, ledd av forskare vid Linköpings universitet.

Varje år beräknas nio miljoner frakturer inträffa på grund av benskörhet. Kvinnor löper 40-50 procents risk att drabbas någon gång i livet. Förutom det personliga lidandet drar dessa frakturer med sig stora kostnader för samhället. En snabbare läkning skulle få stora positiva effekter.

– Studien är den första i världen som visar att man kan påskynda frakturläkning i människa med ett läkemedel även utan operation. Vi mätte hur lång tid det tog innan vanliga handledsfrakturer läkt och jämförde detta med patienter som fått skeletthormonet PTH, säger Per Aspenberg, professor i ortopedi vid Linköpings universitet och huvudansvarig för studien som nu publiceras online i tidskriften Journal of Bone and Mineral Research.

Forskningen är baserad på djurförsök där Aspenberg visat dramatiskt förbättrad benläkning med PTH (teriparatid), ett läkemedel som används mot benskörhet (osteoporos). Resultaten på människa är dock inte lika entydigt positiva.

102 kvinnor i åldern 45-85 år som passerat klimakteriet deltog i studien. De hade alla drabbats av brott i handleden (Colles fraktur) men var i övrigt friska. Direkt efter handledsbrottet behandlades de på traditionellt vis med gipsfixering men utan kirurgiska ingrepp.

Patienterna delades in i tre grupper med 34 i varje. Under åtta veckor fick de dagliga injektioner – patienterna i kontrollgruppen fick verkningslöst medel (placebo), en grupp fick standarddosen 20 mikrogram PTH och en grupp fick 40 mikrogram. Läkningsprocessen följdes kontinuerligt med röntgen.

Signifikant förbättring visades för de patienter som fått 20 mikrogram per dag. För dem var den genomsnittliga läkningstiden 7,4 veckor mot 9,1 veckor för placebogruppen. De som fått dubbel dos av läkemedlet läkte också något snabbare men den skillnaden är inte statistiskt säkerställd.

– Vi valde att studera en vanlig fraktur för att få veta om PTH påskyndar läkningsprocesser. Om resultaten står sig kan de vara till större nytta vid andra frakturer, som inte går att studera på detta sätt, säger Per Aspenberg.

Patienterna i studien har rekryterats i sju länder: Kanada, Mexiko, Polen, Rumänien, Spanien, Sverige och USA. En tredjedel av dem kommer från Östergötland. Aspenbergs främsta medarbetare i studien är överläkare Torsten Johansson, Universitetssjukhuset i Linköping och Pedro A. García-Hernández, Monterrey, Mexiko. Studien finansierades av läkemedelsbolaget Lilly.


Artikeln Teriparatide for acceleration of fracture repair in humans: A prospective, randomized, double-blind study of 102 postmenopausal women with distal radial fractures av Per Aspenberg, Harry K. Genant, Torsten Johansson, Antonio J. Nino, Kyoungah See, Kelly Krohn, Pedro A. García-Hernández, Christopher P. Recknor, Thomas A. Einhorn, Gail P. Dalsky, Bruce H. Mitlak, Anke Fierlinger och Mark C. Lakshmanan är publicerad på JBMR WebFirst.

Kontaktinformation
Kontakt:
Per Aspenberg, 0733-866468, 0493-62157, per.aspenberg@liu.se

Brutna ben läker snabbare med läkemedel

 lästid ~ 2 min