Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 augusti 2009

Mystiskt partikelflöde inte mörk materia

Astronomer observerade nyligen ett mystiskt partikelflöde i universum, som födde förhoppningen om att man för första gången funnit rester av så kallad mörk materia. Forskare från Göteborgs universitet har nu funnit ett annat svar på gåtan.

Flera av varandra oberoende studier observerade nyligen ett mystiskt flöde av elektroner och positroner i universum. Olika teorier presenterades som föreslog att partiklarna kunde komma från sönderfallande ”mörk” materia, den teoretiska massa som anses påverka galaxernas rotation och som hör till astronomins största gåtor.

En internationell forskargrupp med forskare från Göteborgs universitet publicerar nu helt nya rön, som visar att det mystiska flödet i själva verket härrör från exploderande stjärnor.

I artikeln, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Physical Review Letters, visar forskaren Julia Becker vid Institutionen för fysik, Göteborgs universitet, och hennes kollegor att det mystiska partikelflödet är rester av en superstjärna, 15 gånger tyngre än solen, som dött och exploderat i Vintergatan.

När en stjärna av den storleken dör skickas större delen av materian ut och plöjer sin väg genom en massiv, stellarisk vind. Denna vind skapas när stjärnan tidigt i dödsfasen förlorar en del av sin ursprungliga massa. Vinden blåser ifrån stjärnan, men stjärnans sista, slutliga explosion driver ny materia genom den gamla vinden.

I denna process accelereras elektroner och positroner och skapar en chockvåg, ungefär som när ett flygplan passerar ljudvallen. Enligt Julia Becker och hennes kollegor är det just en sådan våg som orsakat det observerade partikelflödet som förbryllat vetenskapen.

–Det innebär med andra ord att forskningen får leta nya sätt att identifiera mörk materia, säger Julia Becker.

Artikeln Particles as tracers for the most massive explosions in the Milky Way publicerades i Physical Review Letters den 7 augusti. Bilden visar jättestjärnan V838 Monocerotis som 2002 upptäcktes i Vintergatan. Foto NASA.

Kontaktinformation
Kontakt:
Julia Becker, Institutionen för fysik, Göteborgs universitet
031-7723190
070-7753007
julia.becker@physics.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera