Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juli 2009

Lars Näsman blir hedersdoktor vid Mittuniversitetet

Lars Näsman utses till hedersdoktor vid Mittuniversitetets fakultet för naturvetenskap, teknik och medier. Han utnämns för sina långvariga insatser för universitetet och fakulteten.

Fakulteten motiverar utnämningen med att ”Lars Näsman har genom sitt engagemang starkt bidragit till Mittuniversitetets utveckling och till universitetsutnämningen 2005. Han har speciellt stöttat de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna och bidragit till att dåvarande högskolan erhöll examensrätt för civilingenjörsutbildningar. Han har också utvecklat universitetets kontakter med näringslivet.”

Lars Näsman har en omfattande erfarenhet från näringslivet och är nu VD för Iggesund Tools. Han har under många år haft ledande uppgifter och varit VD och Koncernchef för Sunds Defibrator, nuvarande Metso Paper. Lars Näsman har visat ett stort intresse för forskning och utveckling vid universitetet. Han har varit ledamot i universitetsstyrelsen i drygt sju år och medlem av Programrådet för Mittuniversitetets civilingenjörsutbildningar sedan slutet av 1990-talet.

Promovering äger rum den 14 november vid Mittuniversitetets årshögtid i Sundsvall.


Tidigare utnämnda hedersdoktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier är Thorbjörn Fälldin (2001), Kenway Smith (2002), Sverker Martin-Löf (2004) och Bengt Saltin (2006).

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Dekanus Ulla Lundström, 060-14 84 16, 070-209 0325, E-post Ulla.Lundstrom@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera