Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 juli 2009

Studie kartlägger mekanismen bakom kontaktallergi

Limonen är ett av världens vanligaste doftämnen för kosmetika, hygienprodukter och rengöringsmedel. Men det citrusdoftande och i grunden ofarliga ämnet kan omvandlas till allergiframkallande hydroperoxider. Forskare vid Göteborgs universitet har nu upptäckt mekanismen som styr hur allergiframkallande en hydroperoxid är.

Otaliga produkter på marknaden doftar av citrusfrukt. Citrusdoften kommer från ämnet limonen som utvinns ur citrusskal och är ett av de mest använda parfymämnena i kosmetika och hushållsprodukter. Det används även inom industrin för avfettning och som miljövänligt lösningsmedel.

Men användningen har en baksida. När limonen kommer i kontakt med luft reagerar det med syret, och omvandlas till nya ämnen som kan ge allergiska kontakteksem.

En grupp sådana ämnen är hydroperoxider. För att ett kemiskt ämne ska kunna orsaka eksem måste det binda till proteiner i huden. När det gäller hydroperoxider tror man att denna reaktion sker med så kallade radikaler, en typ av mycket reaktiva molekyler. Forskaren Staffan Johansson vid Institutionen för kemi, Göteborgs universitet, har nu djupare kartlagt radikalernas roll när kontaktallergi uppstår av limonen.

Studien konstaterar att samtliga undersökta hydroperoxider är starka kontaktallergen och bildar stora mängder radikaler. En viktig upptäckt är att hydroperoxid som bildar en hög andel syrecentrerade radikaler, det vill säga radikaler som binder till en syreatom, blir ett betydligt starkare kontaktallergen.

De syrecentrerade radikalernas betydelse och kopplingen mellan mängderna syrecentrerade radikaler och hur starka kontaktallergen hydroperoxiderna är har inte tidigare påvisats. Resultaten är därför viktiga för den grundläggande förståelsen av hur allergiskt kontakteksem mot hydroperoxider uppstår.

Avhandlingen Limonene Hydroperoxides in Allergic Contact Dermatitis. Radical Formation, Sensitizing Capacity and Immunogenic Complex Formation försvarades vid disputation 15 maj.

Kontaktinformation
Kontakt
Staffan Johansson, Institutionen för kemi, Göteborgs universitet
031-772 3849
0733-864 826
staffan.johansson@chem.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera