Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2009

Varmare klimat kan vända turistströmmar norrut

I mer än ett halvt sekel har vi nordeuropéer semestrat söderut. Ett varmare klimat kan istället vända turistströmmen mot norr så att sydeuropéer kommer hit. Men hur påverkar en framtida klimatförändring turismen i Göteborg? Det ska ett nytt, europeiskt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet undersöka.

Turistnäringen påverkas kraftigt av väder och klimat. Ett varmare klimat förlänger turistsäsongen i norra Europa, samtidigt som kontinentens södra delar drabbas av värmestress och vattenbrist med höga kostnader som följd. I kombination med ändrad nederbörd och ökat vattenstånd får en framtida klimatförändring stor betydelse för ekonomi och social utveckling i Europas städer.

Enligt statliga Tillväxtverket sysselsätter turistnäringen fler personer än storföretagen Ericsson, Volvo, Saab, Scania, Skanska, Telia Sonera, Sandvik, Astra Zeneca, ABB och SCA gör tillsammans. Om det förändrade klimatet vänder turistströmmarna norrut kommer turismen få en ännu större strategisk och ekonomisk betydelse, där både turisternas förväntningar och stadsinnevånarnas välbefinnande måste mötas. Frågan är om Europa och Sverige är beredda på detta?

Städernas värmebuffrande förmåga gör dem särskilt känsliga för klimatförändringar, där den globala uppvärmningen kan komma att förstärka städernas ”värmeöar”. Temperaturen i bebyggda områden är nämligen mellan en halv och en grad högre än i det omgivande, öppna landskapet. Förklaringen är att solens energi och värmestrålningen från bilar och uppvärmda byggnader lagras i stadens byggnadsmaterial.

Fenomenet visar sig även inom staden: I Göteborg har forskare uppmätt en temperaturskillnad på sex grader mellan Slottsskogens parkområde och den angränsande, tätbebyggda Linnéstaden. I Kanadas näst största stad Montreal har forskare uppmätt temperaturskillnader på hela 12 grader mellan stad och park.

Med stöd från Formas inleds nu ett europeiskt samarbetsprojekt som koordineras från Göteborgs universitet, med syftet att studera medvetenheten om klimatförändringen och dess betydelse för stadsturismen i några europeiska städer. I projektet ingår forskargrupper i Sverige, Portugal och Turkiet, under ledning av professor Ingegärd Eliasson vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet:

–En hållbar stadsutveckling kräver ökad medvetenhet om klimatförändringens effekter. Målet är att upprätta en databas för analyser av relationen mellan stadsturism och klimatförändring i de tre aktuella länderna, säger hon.

Projektet, kallat ”Stadsturism och klimatförändring”, är tvärvetenskapligt. I den svenska forskargruppen ingår förutom Ingegärd Eliasson även naturgeografen Sofia Thorsson från Göteborgs universitet och psykologen Igor Knez från Högskolan i Gävle.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera