Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2009

Lärande handlar inte om aha-upplevelser utan sker gradvis

Lärande kan empiriskt beskrivas som små och gradvisa förändringar i gemensamt görande, snarare än som enstaka mentala aha-upplevelser. Det här visar Helen Melander vid pedagogiska institutionen i sin avhandling, som lades fram vid Uppsala universitet den 5 juni.

I tidigare forskning har det ofta varit självklart att tänka och prata om lärande som något individuellt och mentalt. Att ha lärt sig är att ha förvärvat något som man sedan kan, mer eller mindre för alltid, mer eller mindre oberoende av situation. Under de senaste åren har man utvecklat nya sätt att förstå lärande som utmanar tidigare perspektiv.

Genom att undersöka konkreta kommunikativa processers förändring över tid bidrar Helen Melander i sin avhandling med kunskap om hur mänsklig utveckling kan studeras. I en serie av studier visar hon hur elever med och utan lärare lär sig över tid, genom att tillsammans förändra den gemensamma förståelsen av ett kunskapsområde.

En av studierna handlar om hur en elev som går en pilotutbildning lär sig manövern ”onormala lägen”. Förmågan att få stopp på t ex ett dykande flygplan och återgå till ett normalt läge visar sig vara något som lärs och görs under en sekvens av situationer.

– Vill man förstå hur eleverna lär sig manövern så räcker det inte med att studera bara det personerna säger. Att lära sig flyga handlar istället om att på ett samordnat sätt använda sig av tal, kropp och materiella resurser för att åstadkomma en sekvens av stegvisa förändringar, säger Helen Melander.

I avhandlingen visas hur elev och lärare använder en rad olika saker i lärandet; tal, gester, blickorientering och andra kroppsliga handlingar, demonstrationer med hjälp av en flygplansmodell, övningar i hur man manövrerar flygplanet samt hur det känns i kroppen när planet rör sig genom luften.

– Lärande handlar om att eleven tillsammans med sina lärare gör små, i ögonblicket till synes triviala, förändringar i hur de förhåller sig till den situation i vilken de befinner sig snarare än enstaka aha-upplevelser, menar Helen Melander.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Helen Melander, Pedagogiska institutionen, tel: 018-471 16 80, 0708-757 935, helen.melander@ped.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera