Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2009

Respekt och uppskattning ger bättre skola

Fokusera på elevernas styrkor och på att bygga respektfulla relationer mellan lärare och elever, då får vi en bättre skola där empati och respekt bidrar till bättre studieresultat. Det menar forskaren Ulrika Bergmark, Luleå tekniska universitet, som i sin doktorsavhandling studerat vad bemötande och relationer i skolan har för påverkan på elevernas lärande och välbefinnande.

Ulrika Bergmark har studerat en grupp på 45 lärare och 45 elever i en norrbottnisk högstadieskola. Lärarna och eleverna har deltagit i ett skolutvecklingsprojekt, Värdefullt, där målet varit att skapa en lärandemiljö där respekt, empati och ett gott bemötande utgör viktiga delar för att eleverna ska nå goda studieresultat. Ulrika Bergmark har använt sig av skrivna reflexioner, intervjuer, observationer och fotodokumentation av lärare och elevers upplevelser av hur de blir sedda och respekterade i skolan.

– När eleverna fick berätta om hur de upplevde olika etiska händelser i skolan framkom att om lärarna och eleverna visade empati, omsorg, uppskattning och hade en öppen kommunikation förbättrades förmågan att ta in nya kunskaper, säger Ulrika Bergmark.

I skolan separeras ibland fostransuppdraget från lärandeuppdraget, detta trots att de politiska målen för skolan även omfattar uppdraget att ge eleverna kunskap i etiska frågor och att utveckla ett etiskt förhållningssätt till andra.

– Jag vill se de båda uppdragen gå hand i hand och att man blir bättre på att ta tillvara elevers och lärares perspektiv, både i etiska frågor och när det gäller vad man lär sig. Det skulle innebära en utveckling av skolan där vi skapar en etisk lärandemiljö där uppskattning, respekt och engagemang utgör en större del av lärandeprocessen.

Systematiskt arbete för att öka medvetenheten och förståelsen bland lärare och elever runt frågor som rör bekräftelse, respekt och empati är ett sätt att nå dit. I skolutvecklingsprojektet har lärarna t ex utbildats i att koppla pedagogisk teori till ett uppskattande förhållningssätt gentemot eleverna. Workshops och föreläsningar utifrån mångfaldsperspektivet, empatikurser för högstadieelever, loggboksskrivande mm är exempel på andra aktiviteter.

Arbetet har resulterat i en nominering till kvalitetspriset Göta-priset och dessutom har skolan, för första gången, lyckats med att få igenom samtliga elever med minst godkänt betyg.

De förbättrade studieresultaten kan ha samband med att skolan arbetat med bemötande och förhållningssätt samt hur ett etiskt perspektiv kan förändra planering och genomförande av undervisningen, säger Ulrika Bergmark.

Kontaktinformation
Upplysningar:Ulrika Bergmark, Institutionen för pedagogik och lärande, Luleå tekniska universitet, tel 070-517 75 07, ulrika.bergmark@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera