Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2009

Introduktionsprogram ett hinder för nya sjuksköterskor

Nästan alla nyutexaminerade sjuksköterskor erbjuds ett introduktionsprogram innan de börjar arbeta självständigt, men introduktionen är inte en språngbräda, utan tvärtom ett hinder för sjuksköterskornas yrkesutveckling. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I studien observerades och intervjuades 18 nyblivna sjuksköterskor vid ett länssjukhus i Mellansverige. Studien visar att de under introduktionsprogrammet skolas in genom att imitera och söka kunskap från erfarna sjuksköterskor enligt ett mästare-lärlingssystem.

– Det läggs stor omsorg på att lära de nya sjuksköterskorna det praktiska hantverket, som rätt handgrepp och i vilken ordning dessa ska göras, men mindre fokus på de akademiska aspekterna av yrket. Det krävs hög grad av lyhördhet och anpassning för att de nya sjuksköterskorna ska bli accepterade som färdiga av kollegor och övrig personal, säger Birgitta Bisholt som skrivit avhandlingen, och som själv är legitimerad sjuksköterska.

Studien visar att de nyutexaminerade sjuksköterskorna saknar den handlingsberedskap och kompetens som krävs i olika patientsituationer. De har de teoretiska kunskaperna, men de har svårt att avgöra vilka kunskaper som ska användas i en viss situation.

– Därför är det viktigt att våra nya kollegor får träna sina yrkesfärdigheter i olika patientsituationer och att de i större utsträckning får utföra sitt arbete självständigt under inskolningen, säger Birgitta Bisholt.

Personalen på de olika avdelningarna ifrågasätter och tvivlar starkt på de nyutexaminerade sjuksköterskornas förmåga att utöva yrket, vilket innebär att de hela tiden måste bevisa sin förmåga för att accepteras i yrkesgruppen. För att inte hamna i utanförskap måste de nya sjuksköterskorna anpassa sig efter rådande förhållanden, visar avhandlingen.

– Det kan till och med gå så långt att de måste sluta på arbetsplatsen om de avviker från de normer och förväntningar som ställs på dem i yrket. Det är viktigt att vi nu diskuterar hur vi egentligen skolar in nya sjuksköterskor i vårt yrke och hur introduktionsprogrammen borde utformas, säger Birgitta Bisholt.

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Avhandlingens titel: Nyutexaminerade sjuksköterskors yrkessocialisation – Erfarenheter av ett introduktionsprogram

Avhandlingen försvaras tisdagen den 9 juni, klockan 13.00, sal 2119, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Birgitta Bisholt, leg sjuksköterska, telefon 054-15 10 12, 070-251 62 41, e-post birgitta.bisholt@liv.se

Handledare:
Professor Ewa Pilhammar, telefon 031-786 23 59, e-post ewa.pilhammar@fhs.gu.se
Universitetslektor Carina Furåker, telefon 031-786 23 13, e-post carina.furaker@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera