Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2009

Så kan utrymningar bli snabbare

En blinkande grön lampa i anslutning till nödutgångarna vore det bästa sättet att förmå folk att utrymma offentliga lokaler via rätt väg vid brand. Detta är en av slutsatserna i en avhandling av brandingenjör Daniel Nilsson vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, i ämnet brandteknik.

Hans analys av övningar och inträffade bränder visar att människor när det brinner ofta väljer bekanta utgångar framför nödutgångar som kanske ligger närmare. Det för med sig risken att utrymningen tar längre tid än den skulle kunna ha gjort.

Blinkande lampor som aktiveras vid brandlarm är ett aktivt system som Daniel har undersökt i en serie försök. Resultatet är positivt men visar också att sociala faktorer och lokalkännedom spelar en roll för vilken väg folk väljer.

Ett teoretiskt ramverk har hjälpt Daniel Nilsson att tolka resultaten av sina försök men också att göra designförslag. Han menar att en trestegsprocess bör användas där man identifierar problemen för utrymning, löser dem och testar lösningen,helst flera gånger.

Han disputerar för doktorsexamen den 28 maj kl 10.15–12 i sal V:A i V-huset på LTH. Det sker på engelska.

Opponent är Karen Boyce från University of Ulster på Nordirland.

Kontaktinformation
Fler upplysningar genom Daniel Nilsson, 046-288 48 16 eller daniel.nilsson@brand.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera