Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2009

Regeringar straffas inte alltid för ekonomiska kriser

Regeringen straffas inte alltid av väljarna vid ekonomiska kriser. Om den sittande regeringen lyckas ta greppet om sysselsättningsfrågan kan den undkomma väljarnas bestraffning och i vissa lägen tvärtom gynnas av ekonomiska nedgångar. Det visar en ny avhandling i statsvetenskap från Göteborgs universitet.

I sin avhandling visar Johan Martinsson att fler faktorer än man tidigare trott påverkar väljarnas stöd för den sittande regeringen i tider av ekonomiska förändringar. Tidigare forskning har oftast inte tagit hänsyn till att ekonomiska förändringar också påverkar väljarnas dagordning. I en kris med ökande arbetslöshet uppfattas ofta sysselsättningsfrågan som viktigare av väljarna. Om ett regeringsparti då fortfarande äger frågan kan det öka deras popularitet snarare än minska den och på så sätt mildra väljarnas bestraffning för den ekonomiska krisen.
– På samma sätt kan belöningen utebli i goda tider, eftersom arbetslöshetsfrågan då riskerar att försvinna från dagordningen. I och med det förlorar regeringspartiet, som äger frågan, ett av sina opinionsmässiga trumfkort. Men effekter kan ibland ta ut varandra, vilket gör att ekonomiska svängningar i praktiken inte får någon större effekt på partiernas väljarstöd, säger Johan Martinsson.

Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om hur ekonomiska förändringar påverkar stödet för olika politiska partier och regeringar. I kontrast till tidigare studier tyder avhandlingen på att den svenska allmänheten är väl medveten om ekonomins cykler och tendenser. Väljarna är långt ifrån ovetande om ekonomins förändringar. Johan Martinsson har analyserat en stor mängd statistik och frågeundersökningar för att komma fram till sina resultat. Bland annat baseras avhandlingen på de svenska valundersökningarna, SOM-institutets årliga frågeundersökningar och Konjunkturinstitutets undersökningar som genomförs varje kvartal.

Avhandlingen visar att Socialdemokraterna vanligtvis har ägt frågan om arbetslösheten i Sverige. Moderaterna tog dock över detta i valet 2006. Vad som är mindre känt är att Socialdemokraterna egentligen hade tappat ägarskapet redan 1998, åtminstone tillfälligt och att processen tycks ha börjat redan strax efter återintåget i Rosenbad 1994.

– Något som blir spännande att följa inför valet 2010 är i vilken utsträckning moderaterna lyckas behålla ägarskapet i arbetslöshetsfrågan. Lyckas de med detta kan vi i linje med resultaten av min studie förvänta oss att väljarnas bestraffning för den ekonomiska krisen uteblir. Misslyckas de däremot med att framstå som att de prioriterar frågan högst och som mest kompetenta att hålla nere arbetslösheten kan bestraffningen bli mycket hård eftersom frågan sannolikt kommer stå mycket högt på dagordningen.

Avhandlingens titel: Economic Voting and Issue Ownership. An Integrative Approach
E-länk: http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/20037
Fakultetsopponentens namn: Wouter van der Brug, University of Amsterdam, Nederländerna.
Tid och plats för disputation: Fredagen den 29 maj 2009, kl. 10.15, Sal 10, Universitetsbyggnaden, Vasaparken, Göteborg. Avhandlingen kan beställas från johan.martinsson@pol.gu.se

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Johan Martinsson, tel 031-786 51 48 (arb) alt. 0704-660 435. e-post: johan.martinsson@pol.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera