Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2009

Kvalitetsledning ökar hälsan hos medarbetarna

Ledningens engagemang har störst betydelse för att uppnå hållbar hälsa bland medarbetarna. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet.

– Ledningens engagemang är den viktigaste värderingen för att uppnå hållbar hälsa bland medarbetarna, säger Ingela Bäckström. Hälsoperspektivet är långsiktigt och hållbar hälsa mäter mer än enbart sjukfrånvaro. Men hållbar hälsa leder ofta till en ökad frisknärvaro.

Hållbar hälsa handlar om ett varaktigt upplevt välbefinnande som leder till att medarbetare trivs. Då ökar förutsättningen för en bibehållen eller ökad motivation och engagemang. En positiv effekt på medarbetarnas hälsa uppnås, något som goda ledare kan påverka över tid.

Ingela Bäckström har bland annat undersökt organisationer med låg sjukfrånvaro och tittat på hur de arbetar. Hon har också frågat medarbetare i olika organisationer om vad som är viktigt för att de ska må bra.

Slutsatsen är att de som är ledare bör anstränga sig så att de;
• Verkligen försöker förstå medarbetarna och deras arbetssituation.
• Är tillgängliga och närvarande för att kunna kommunicera med medarbetarna.
• Är en förebild, är rättvis och håller löften.
• Stannar i ledarrollen tillräckligt länge för att hinna bygga upp förtroende och tillit.

Genom att arbeta med värderingar inom Kvalitetsledning får man positiva effekter på arbetstillfredsställse. Det leder i sin tur till ökad lönsamhet och nöjda kunder. Att arbeta med kvalitetsledning kan vara ett bra sätt för chefer att uppnå hållbar hälsa bland medarbetarna.

Ingela Bäckström vid Mittuniversitetets institution för teknik och hållbar utveckling disputerar den 28 maj i Östersund med avhandlingen ”On the Relationship between Sustainable Health and Quality Management – Leadership and organizational behaviours from Swedish organizations”. Ämnet är kvalitetsteknik.

Kontaktinformation
Ingela Bäckström, telefon 063- 16 57 86 eller 070-257 62 23.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera