Tema

Historieavhandling diskuterar framväxten av dagens Iran

Hur skapas en nation? Hur frammanas en känsla av nationell samhörighet mellan medborgarna? Iran blev trots sin mångtusenåriga historia en fullfjädrad nationalstat först under 1900-talet. I en ny avhandling från Lunds universitet beskriver historikern Rouzbeh Parsi hur den iranska nationalismen växte fram under mellankrigstiden.

Strax efter första världskrigets slut störtades den iranska kungafamiljen och en ny dynasti tog vid som moderniserade och reformerade statens institutioner. Kvinnors rättigheter utökades och samhällskontraktet mellan stat och medborgare skrevs om.
I sin avhandling diskuterar Rouzbeh Parsi just denna period av intensiv modernisering och visar hur intellektuella i Iran försökte klargöra hur det moderna och nationella kunde sammanföras (eller inte sammanföras): Vad innebär det att vara modern? Kommer moderniteten alltid utifrån? Vem och hur är en iranier? Är det språk eller religion eller etnisk tillhörighet som utgör grunden för att få räknas till nationen? Och vilken betydelse ska könsrollerna få i det moderna Iran som eftersträvas? Ska kvinnor utbilda sig, gifta sig med vem de vill? Och vidare, vilka är otillräckliga, de som måste ”uppfostras” innan man kan lita på deras lojalitet mot stat och nation?

Dessa frågor skapade en debatt som på många sätt påverkade utbildningssystem, förståelsen av historien och lagstiftning kring män och kvinnors rättigheter och skyldigheter.
– Debatten pågår än idag och en del av de tankar och föreställningar som diskuterades på 1920-talet återfinns i de skiljelinjer mellan olika politiska grupperingar som finns både i och utanför Iran, säger Rouzbeh Parsi. Som exempel kan man jämföra hur kvinnorna då använde sig av den accepterade nationalistiska ideologin för att argumentera för utökade rättigheter och idag förs en liknande kamp fast nu är religionen den påstått oantastliga grunden för politisk diskurs.

Kontaktinformation
Rouzbeh Parsi disputerade den 20 maj med avhandlingen In search of Caravans Lost. Iranian Intellectuals and Nationalist Discourse in the Inter-War Years.
Rouzbeh Parsi har nyligen anställts som sakkunnig vid EU tankesmedja European Union Institute for Security Studies där han kommer att medverka till att forma EUs policy gentemot Iran.
Han nås på telefonnummer 046-222 43 32, Rouzbeh.Parsi@hist.lu.se

Historieavhandling diskuterar framväxten av dagens Iran

 lästid ~ 1 min