Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 maj 2009

Första doktorsavhandlingen om den rörliga skämtteckningen

Midhat Ajanovics avhandling handlar om tecknad film för vuxen publik. Han har analyserat den rörliga skämtteckningen och studerat dess historiska utveckling utifrån ett filmhistoriskt perspektiv. Hittills har intresset för filmanimation varit relativt marginellt inom filmforskningen. Denna avhandling har ambitionen att fylla detta tomrum.

Den rörliga skämtteckningen ger en grundläggande förståelse för filmanimationens begrepp och dess specifika tekniska, stilistiska, narrativa och produktionsmässiga kännetecken.

Avhandlingens huvudfokus har dock varit att identifiera en speciell typ av filmanimation baserad på karikatyristiskt förenklade och stiliserade teckningar som visuellt grundval, den som här definieras som skämtteckning i rörelse.
  
Avhandlingsförfattaren presenterar inledningsvis karikatyr och skämtteckning under den förfilmiska tidsperioden i syfte att inringa några typiska formgrepp som senare skulle komma att tillämpas i deras rörliga form. Skämt- och karikatyrtecknares djärva och omvärderande framställningar har återkommande resulterat i hård censur. De har därför ofta tvingats att söka alternativa, indirekta uttryckssätt för att uttrycka politiska och filosofiska budskap. Till exempel har man fått klä bilderna i en metaforisk kostym, vilket innebar att betydelsen uttrycktes genom inkongruenta bildsammansättningar i stället för illustrerade verbala skämt, samt förekomsten av originella teckensystem.

En annan trend bland skämtteckningar och tecknade serier uppkomna under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal utgjordes av tecknarnas ansträngningar att framkalla illusionen av ett tidsflöde och rörelse i sina bilder.

Alla dessa formgrepp användes redan i de första animerade filmerna av Émile Cohl och andra pionjärer inom den rörliga skämtteckningen.

Midhat Ajanovic ger konkreta exempel på den rörliga skämtteckningen inom filmanimationens historia samt sätter in dessa i sitt sociala, historiska och kulturella sammanhang.

För att tydliggöra formens betydelse och utveckling har den rörliga skämtteckningen studerats vid flera av animationshistoriens centrala brytpunkter, som framväxten av animationen under 1910-talet, Disneys och ljudfilmens genombrott under sent 1920-tal och industrialiseringen av genren under 1930-talet, den moderna stilistiska minimalismen som uppstod under 1940- och 1950-talet och som kom att anpassas till det nya audiovisuella mediet TV, liksom inom den europeiska animationen som expanderade efter 1960-talet.


Avhandlingens titel: Den rörliga skämtteckningen. Stil, tranformation och kontext.

Disputationen äger rum torsdagen den 4 juni 2009 kl. 13.00

Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6

Opponent: Professor Bjørn Sørensen, Trondheim

Avhandlingen kan beställas direkt från förlaget Optimalpress www.optimalpress.com: eller via Adlibris: www.adlibris.com

Här kan du läsa mer om avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/20282

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Midhat “Ajan” Ajanovic,
mobiltel. 0704-56 55 87, e-post: ayan@telia.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera