Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2009

Umeåforskare i franskt samarbete beskriver bakteries genuttryck i Nature

I tidskriften Nature publicerar nu fem forskare vid Umeå universitet i samarbete med en fransk grupp vid bl.a. Pasteurinstitutet i Paris en detaljerad kartläggning av genuttrycken hos den sjukdomsframkallande Listeria-bakterien.

Listeria monocytogenes orsakar flera olika typer av infektioner hos människor, i första hand angrips personer med nedsatt immunförsvar men också gravida. Bakterien finns normalt i olika födoämnen, särskilt mejeriprodukter. Den kan efter att ha tagit sig in i kroppen genom munnen passera från mag-tarmkanalen ut i blodet och lymfsystemet. Efter tillväxt i levern och mjälten kan den senare sprida sig till hjärnan eller moderkakan och orsaka dödliga infektioner.

I den artikel som publiceras i Nature detaljstuderas genuttrycket i Listeria monocytogenes med en speciell teknik (högupplöst tiling-array), som möjliggör exakt beskrivning av hur olika gener aktiveras eller blockeras som reaktion på yttre påverkan. Forskarna har studerat bakterien under flera olika betingelser, t.ex. under tillväxt i tarmkanalen och i blodet. Resultaten antyder att Listeria monocytogenes använder flera olika typer av regulatorsystem beroende på impulserna från omgivningen. Exempelvis har den många s.k. små RNA som samordnar dess sjukdomsalstrande förmåga. I huvudsak visar artikeln att den studerade bakterien använder mer komplexa regulatoriska mekanismer än man tidigare trott.

Fem av författarna – Edmund Loh, Jonas Gripenland, Teresa Tiensuu, Karolis Vaitkevicius och Jörgen Johansson (gruppledare) – arbetar vid Inst. för Molekylärbiologi, Umeå universitet, och är där också knutna till MIMS (The Laboratory for Molecular Infection Medicine, Sweden).

För mer information, kontakta forskarassistent Jörgen Johansson, Inst. för Molekylärbiologi,
tel. 090-785 25 35,
e-post jorgen.johansson@molbiol.umu.se

Referens:
A Toledo-Arana, O Dussurget, G Nikitas, N Sesto, H Guet-Revillet, D Balestrino, E Loh, J Gripenland, T Tiensuu, K Vaitkevicius, M Barthelemy, M Vergassola, MA Nahori, G Soubigou, B Régnault, JY Coppée, M Lecuit, J Johansson, P Cossart. The Listeria transcriptional landscape from saprophytism to virulence Advance Online Publication (AOP) www.nature.com/nature
(DOI 10.1038/nature08080)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera