Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2009

Berggrunden i Forsmark undersöks för slutförvar

I sommar beslutas var landets slutförvar för använt kärnbränsle ska lokaliseras. Valet står mellan Laxemar i Småland och Forsmark i Uppland. En avhandling från Göteborgs universitet visar att berggrunden i Forsmark är mycket stabil, vilket är en avgörande faktor för ett slutförvars säkerhet.

Svensk Kärnbränslehantering AB genomförde under perioden 2002-2007 omfattande undersökningar av berggrunden i Forsmark, bland annat genom provborrningar ner till cirka en kilometers djup. Forskare vid Göteborgs universitet har bidragit genom att studera sprickor i berget och de mineral som bildats i dessa.

På så sätt kan man ta reda på när sprickorna bildades eller åter aktiverades, och kartlägga vilka förhållanden som rådde i berget vid dessa händelser. Genom att veta hur stabil berggrunden varit historiskt kan forskarna sedan förutspå hur stabil den kan förväntas vara i framtiden.

Forskaren Björn Sandström vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, har analyserat berggrunden vid det möjliga slutförvaret i Forsmark. Med hjälp av bland annat radiometrisk datering och analyser av olika isotoper av syre, kol och svavel i sprickmineral har Björn Sandström lyckats kartlägga när och under vilka förhållanden mineralen bildats i sprickorna, samt hur berget påverkats av de olika yttre förhållanden som rått under dess nära två miljarder år långa historia.

Resultaten som redovisas i avhandlingen visar att flertalet av sprickorna i berggrunden i Forsmark bildades för mer än 1000 miljoner år sedan, troligen som resultat av påverkan från två stora bergskedjebildningar i området. Någon gång för mellan 460 och 280 miljoner år sedan aktiverades dessa sprickor igen, troligen i samband med bildandet av den skandinaviska fjällkedjan Kaledoniderna, så att vatten kunde tränga ner i berget från ovanliggande berglager.

–Slutsatsen är att berggrunden i Forsmark även ur ett geologiskt tidsperspektiv är mycket stabil. En stabil berggrund är en viktig förutsättning för lokaliseringen av ett slutförvar, säger Björn Sandström.

Avhandlingen Fluid Migration and Brittle Tectonothermal Evolution in the Central Fennoscandian Shield – Recorded by Fracture Minerals and Wall Rock Alteration försvarades vid en disputation den 8 maj.

Kontaktinformation
Kontakt:
Björn Sandström, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
O31-7862606
O730-571490
bjorns@gvc.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera