Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2009

Malaria gör återfallsfeber mer allvarlig

Malaria och Borrelia-infektionen återfallsfeber är sjukdomar med liknande symtom som kan förekomma samtidigt. Då lindras malarian medan återfallsfebern blir allvarligare, visar Jenny Lundqvist i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 15 maj.

Malaria är en vanlig sjukdom i tropiska Afrika och orsakar mellan 1,5 och 2,7 miljoner dödsfall årligen. Som regel används endast de kliniska symtomen för att snabbt ställa diagnos och kunna ge rätt behandling. Denna typ av osäker diagnos medför emellertid problem eftersom det finns andra sjukdomar med samma symtom, t.ex. återfallsfeber (en infektion av bakterier i släktet Borrelia).

I avhandlingen beskrivs upptäckten att malaria och återfallsfeber kan förekomma samtidigt. Hur patienten påverkas av detta har varit okänt och för att studera det skapades en djurmodell för den här typen av dubbelinfektion. Det visade sig att när båda sjukdomarna förekom samtidigt blev malarian mycket mildare medan borreliainfektionen i sin tur blev mer allvarlig, rentav dödlig. Det beror på att immunförsvaret fokuserar på malariainfektionen, vilket medför att återfallsfebern kan tillväxa okontrollerat. Möss med dubbelinfektion får kraftig blodbrist och allvarliga inre skador, framför allt på den för immunförsvaret viktiga mjälten. Malaria kan också återuppväcka en vilande Borrelia i hjärnan och få återfallsfebern att blossa upp på nytt.

Den nya kunskapen om dubbelinfektion med malaria och återfallsfeber kommer att vara viktig för diagnostik och behandling av båda sjukdomarna, framför allt i Afrika.

Jenny Lundqvist, som är född och uppväxt i Umeå, är doktorand vid Inst. för molekylärbiologi och kan nås på tel. 070-3589346,
e-post jenny.lundqvist@molbiol.umu.se

Fredagen den 15 maj försvarar Jenny Lundqvist, Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Malaria and relapsing fever Borrelia – Interactions and potential therapy”. Svensk titel: “Malaria och återfallsfeberborrelia – interaktioner och potentiell terapi”.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Major groove, byggnad 6K, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är doc. Antonio Barragan, Karolinska institutet.

Kontaktinformation
Porträttbild kan häömtas från pressmeddelandet på webben, nåbart via
http://www.umu.se/om-universitetet/pressinformation/pressmeddelanden/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera